bladrammenas


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |

bladrammenas


Bladrammenas is een groenbemester welke
laat wordt gezaaid :
Typisch is om bladrammenas in augustus
te zaaien omdat het anders gaat bloeien
wat opbrengst vermindering geeft.
Op deze manier gebruikt is het een
stoppelgewas dus, en is behalve als groen
bemester, vooral als aaltjes bestrijder
belangrijk, en wordt dan als veevoer verkocht.


bladrammenas als groenbedekker


Bladrammenas is een hoog zeer snelgroeiend gewas,
onkruid wordt daardoor weggevangen.
Het onderploegen van is makkelijker na vorst,
met een productie van 4 ton droogstof per ha.

bladrammenas en de aaltjes, vanggewas


Wanneer er een besmetting opgetreden is met aaltjes
(bedoeld wordt de trichodoride soorten) is het
zinnig bladrammenas te zaaien. Er zijn ook
bladrammenas soorten welke als lokgewas of vanggewas
gebruikt kunnen worden, zoals tegen het
belangrijke maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi),
een aaltje van de zandgrond en belangrijk
voor de teelt van aardappel, peen en schorseneer.
groenbemestersDeze planten verrijken de grond: ze doen de
hoeveelheid humus sterk toenemen en ook de
hoeveelheid stikstof.
Ook zijn er groenbemesters die de grond snel
bedekken zodat onkruid en wind weinig kans
krijgen (onkruidonderdrukkers).
Uiteindelijk worden ze weer ondergeploegd.
Ideale groenbemesters zijn winterrogge, gele mosterd en wikke,
deze gewassen leveren vooral bruikbare producten.
Lupine en rode klaver worden
vooral gebruikt om het stikstofgehalte te verhogen.
Bijenvoer en Smeerwortel zijn goede
onkruidonderdrukkers.
Spurrie is in onbruik geraakt.
Bladrammanas wordt vooral toegepast na aaltjes besmetting. Stoppelknol
productief groenvoer
en onkruidonderdrukker, zaai voor 10 augustus.
Zaai aan het begin van de lente de volgende
groenbemesters in :
serradella
gele en blauwe lupine
witte en rode klaver
voederwikke
Engels raaigras
bijenvoer
Spit ze niet onder maar knip ze af bij de grond.
Een weinig gebruikte groenbemester is het inkarnaatklaver

groenbemester en moestuinIn een moestuin is het niet verstandig om een groenbemester te gebruiken uit de kool familie, in verband met de toename van bodemparasieten. kies voor september zomerrogge of westerwolde raaigras neem na september winterrogge als eerste keus