waterwereld

bosmuis


De bosmuis is een nachtdier welke veel in ons land voorkomt. Door de nachtelijke levenswijze maakt het veel gebruik van de grote snorharen en de hoog op de kop geplaatste oren. De gevoelige neus wordt gebruikt om voedsel op te sporen. Een bosmuis eet dagelijks eem vijfde deel van zijn gewicht aan voedsel.


Een bosmuis gevangen door een koksmeeuw. Bosmuizen zwemmen goed en ver.
Een biezondere foto van adri


bosmuis verspreiding

De bosmuis is vooral in velden, op de heide en, zoals de naam al aangeeft, in het bos te vinden.
De bosmuis heeft even biezonder groot verspreidingsgebied, In het Noorden tot aan de poolcircel, en ook op Ijsland. In het Zuiden tot aan de woestijnen van de Sahara.
In het oosten valt de verspreidingsgrens ongeveer samen met die van de USSR. Behalve in Europa is het dier ook in Noord Afrika te vinden. Ook is het dier in de bergen te vinden tot 2000 meter hoogte. Dat de bosmuis in zo'n divers gebied te vinden is, komt door het grote aanpassingsvermogen.Bosmuis heeft vele vijanden, waarvan de das er een is. Maar vele andere dieren staan het naar het leven. Om deze reden is de bosmuis zeer voorzichtig en luistert met de grote hoog staande oren naar elk geluid. Uilen zijn goed in staat bosmuizen op te sporen en maken zelf nauwelijks geluid. De bruine rat en de egel zijn belangrijker als vijand. Als katten muizen vangen is het vaak de bosmuis (en niet de huismuis.)

bosmuis en eikels

De bosmuis is een van de dieren in het bos welke eikels eten.
Als voorraad voor de winter worden ze ook begraven.
Wilde zwijnen graven eikels op. Hierdoor wordt de bosmuis
gedwongen de eikels op verschillende plaatsen te bewaren.
Omdat de bosmuis vergeet waar het de eikels heeft begraven
of soms vroegtijdig overlijdt worden eikels op
deze manier verspreidt. Roze woelmuis en bosmuis hebben de
neiging om onder adelaarsvarens hun eikel bewaarplaatsen
te maken. Dus hier ontspruiten dan de jonge eikenbomen.
(Jan den Ouden, universitair docent van de Wageningen Universiteit).


bosmuis en het hol


Het hol van de bosmuis is groot en uitgebreid: Dat moet ook: in de winter verzamelen de bosmuizen zich in het hol en houden elkaar warm. Er is maar een mannetje de baas in het hol. De bosmuis werpt de aarde welke het uitgraaft buiten het hol op een bergje. Maar doet dan ook met afval. In de warmere jaargetijden leven de bosmuizen apart van elkaar. Vrouwtjes zijn in de zomer vijandig naar elkaar toe. Een bosmuis zal een reeds bestaand nest intrekken wanneer het daartoe de kans krijgt. Omdat het diertje ook goed in bomen kan klimmen worden vogelnestjes en broedkasten soms uitgekozen als woning.

voortplanting van de bosmuis

De bosmuis plant zich snel voort: Een vrouwtje is drie weken zwanger, soms vier weken, en krijgt dan 5 minusule, naakte jongen. De worden ongeveer twee weken gezoogd en gaan daarna hun eigen weg. Er zijn drie generaties in een jaar mogelijk. Pas in het tweede jaar krijgen de jonge muizen hun bruine kleur.Knaagdieren uit: "wat is dat voor een dier" 1950.
1 blinde muis of Spalax microphthalmus
2 veldmuis of Microtus arvalis
3 berkenmuis of Sicista betulina
4 bosmuis of Apodemus sylvaticus
5 dwergmuis
6 brandmuis of Apodemus agrarius
7 rosse woelmuis of Myodes glareolus of Clethrionomys glareolus
8 huismuis of mus musculus domesticus
9 hamster of Cricetus cricetus
10 zwarte rat
11 relmuis of zevenslaper of Glis glis of Myoxus glis
12 bruine rat (Rattus norvegicus)
13 eikelmuis of tuinslaper of Eliomys quercinus
14 hazelmuis of Muscardinus avellanarius