Moerashertshooi


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Uitgebloeide bloemen en de vorming van zaaddoosjes.
Moerashertshooi heeft grijze, met door vilt bedekte blaadjes.


Moerashertshooi vormt dikke tapijten in ondiep water.

moerashertshooi vormt kleine onopvallende bloemetjes.
De stengel is behaard


HypericumDe hypericum familie is groot, alle
vertegenwoordigers houden van vochtige grond.
Op deze website zijn de volgende hypericum
soorten te vinden.

moerashertshooi (Hypericum elodes)
St Janskruid
hypericum 'hidcote'
hypericum calycinum  moerashertshooi


  Hypericum elodens
  Een moerasplant welke in de armste gronden kan groeien.
  Moerashertshooi komt voor in verschaalde poeltjes in twente
  en op de Veluwe, en verspreid in Vlaanderen. Moerashertshooi
  heeft eliptischebehaarde bladeren en een behaarde stengel.
  moerashertshooi verspreiding

  Moerashertshooi komt vooral voor op de natte oevers van vennen
  maar tegenwoordig ook op de oevers van vijvers.
  Het plantje wordt enkele decimeters hoog en heeft kleine
  gele bloemetjes.

  hertshooifamilie of Hypericum

  De hypericum familie is groot, alle
  vertegenwoordigers houden van vochtige grond.
  De familie bestaat uit de o.a. de volgende planten:

  moerashertshooi

  Gevlekt hertshooi (Hypericum maculatum subsp. maculatum)

  Kantig hertshooi (Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum)

  Ruig hertshooi (Hypericum hirsutum)

  St Janskruid

  Hypericum 'hidcote'

  hypericum calycinum

  visitors English English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!