Spriet of kwartelkoning of crex crex

Spriet, KwartelkoningSloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


kwartelkoning


Dit is een trekvogel welke in de
winter in Afrika, rondom Mozambique verblijft.
Van april tot het einde van de zomer is het
in ons land, vooral in Drenthe in beekdalen.
Ondanks de grote afstand welke de kwartelkoning
jaarlijks vliegt , ziet het vliegen er onbeholpen
uit, het dier houdt bij het vliegen de poten omlaag,
naar achterwijzend.

kwartelkoning voedsel


De kwartelkoning is zeer goed in staat om emelten in de zomer op te sporen. het rent daarbij op zijn lange poten door het hoge gras, en pikt ook andere insecten op welke het tegenkomt.

kwartelkoning camouflage


Dit dier is prachtig gecamoufleerd tussen riet
en lisdodde.
Doordat het de kop omhoog te steekt is de spriet
zeer moeilijk waarneembaar vanuit de lucht.

kwartelkoning roep


De kwartelkoning maakt sávonds een typisch
krakend geluid, sterk lijkend op zijn
latijnse naam: crex-crex. Dit geluid draagt
ver en is ook s'nachts te horen.

kwartelkoning in Nederland


Er is een kleine populatie van de spriet
in ons land, van enkele honderden exemplaren.
Deze populatie fluctueert van jaar tot jaar sterk
in aantal.
Wereldwijd is de populatie van de spriet
of kwartelkoning stabiel. Met name in Polen
en Oekraiene komt het dier veel voor.
Dit staat in verband met de lage graad
van mechanisatie van de landbouw.

Archibald Thorburn


Op deze website zijn enkele aquarellen van
Thorburn te zien, een Schotse aquarelist.
hij werd bekend om de mooie afbeeldingen
van vooral vogels tegen een dramatische achtergrond.
Een bekend werk van hem is: Eggs from Familiar Wild Birds.
kwartelkoning of spriet
koolmees
koperwiek
bosmuis
kleine plevier
strandplevier
krombekstrandloper
Grote gele kwikstaart
waterhoen
rallen

Rallen zijn vogels met lange poten.
De kuikens zijn geheel zwart gekleurd.
kwartelkoning of spriet  Smient of kwartelkoning op een mooie gravure van A.Thorburn.  Kwartelkoning of Smient,


  Eieren van europeese vogels,
  uit:Eggs from Familiar Wild Birds, 1883.
  1 bonte vliegenvanger of Ficedula hypoleuca
  2 graspieper of Anthus pratensis
  3 boompieper of Anthus rivalis
  4 bonte strandloper of Calidris alpina
  5 kwartelkoning of spriet
  6 grote jager of Stercorarius skua
  7 smient of Anas penelope of Mareca penelope
  8 goudplevier of Pluvialis apricaria
  9 veldleeuwerik of Alauda arvensis


  visitors | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!