waterwereld

Grote gele kwikstaart


Dit is een mooie makkelijk te herkennen zangvogel.
De Grote gele kwikstaart is het meeste te vinden op de oever
van rivieren en snelstromende beken. Tegenwoordig zijn
daar de rioolwater zuiveringsinstalaties bij gekomen.
De Grote gele kwikstaart is hier vooral op zoek naar insecten.

Grote gele kwikstaart herkennen


De Grote gele kwikstaart is makkelijk te herkennen aan de grote
op en neer gaande staart en de helder gele buik. In de winter
is de vogel op de grijze rug lichter van kleur.Grote gele kwikstaart, waterspreeuw en winterkoninkje op een illustratie uit A.C. Brehm.


Grote gele kwikstaart nest


Het nest van de meeste Grote gele kwikstaarten komen tot
1 broedsel per jaar. 2 is soms ook mogelijk. Van het leggen
van het ei tot het uitvliegen vanm het jong duurt een maand,
waarvan het uitbroeden de helft inneemt.
Grote Gele Kwikstaarten broeden in vrij kleine holtes,
zoals in nissen en spleten. Het gebrek aan geschikte plekken
voor nestbouw lijkt in Nederland de belangrijkste beperkende
factor te zijn.

Grote gele kwikstaart jaarvogel


Hoewel de Grote gele kwikstaart het hele jaar door in
Nederland verblijft zijn er ook vogels welke
grote afstanden afleggen.
Onduidelijk is waarom zij dit doen.
Dankzij de aanleg van sprengen en beekherstel neemt het aantal weer toe.Grote gele kwikstaart verspreiding


De grote gele kwikstaart komt over de hele wereld voor, alleen niet in Zuid-Amerika. In Noord Amerika alleen in Alaska.
Reiger, Otter, grote Gele kwikstaart, beekforel zijn hier te zien,
en een groepje konijnen, op de achtergrond een aalscholver.
"Aan de rivier" is een schoolplaat van KoekkoekGrote en gele kwikstaart


Grote gele en de gele kwikstaart verschillen vooral van plaats van voorkomen of habitat, zoals dat heet. De Grote gele is in de buurt van stromend water te vinden, de gele in weilanden. De rug van de grote gele is grijs, die van de gele groenachtig. Bij de Grote gele is vooral de lengte van de staart opvallend.Grote gele kwikstaart en waterspreeuw.
Een afbeelding van Thorburn, 1925.


Archibald Thorburn


Op deze website zijn enkele aquarellen van
Thorburn te zien, een Schotse aquarelist.
hij werd bekend om de mooie afbeeldingen
van vooral vogels tegen een dramatische achtergrond.
Een bekend werk van hem is: Eggs from Familiar Wild Birds.
kwartelkoning of spriet
koolmees
koperwiek
bosmuis
kleine plevier
strandplevier
krombekstrandloper
Grote gele kwikstaart
waterhoen

R. Lydekker


Richard Lydekker (25 July 184916 April 1915) was een
Engelse illustrator, bioloog en reisde graag en veel.
op deze website zijn te vinden:
zwarte rat
dwergmuis
muurhagedis
"zomer "
grote gele kwikstaart
bosmuis
veldmuis
rode poon