Moederkruid


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Moederkruid

.
Een inheemse vaste plant, met margrietachtige bloemen.
De plant wordt een halve meter hoog. Moederkruid heeft
de neiging om in een tuin makkelijk uit te zaaien en
moet dus in de gaten gehouden worden. Moederkruid is
een sterke plant en is weinig gevoelig voor ziektes.
Het groeit ook in de schaduw, en neemt met elke grond
genoegen.

vermeerdering van moederkruid


Moederkruid kan erg eenvoudig uit het zaad worden
opgekweekt, het zaad ontkiemt makkelijk en groeit vlot.
Moederkruid maakt ook makkelijk zaad, en zaait zichzelf
daardoor snel uit. Een stuk van het moederkruid losmaken
en verplanten gaat ook.moederkruid of Tanacetum partenium
moederkruid en migraine


Moederkruid(pillen) worden als alternatieve vorm voor
migraine behandeling gebruikt. Ze zin weinig werkzaam.
Ook is de werkzaamheid niet goed onderzocht en is het
niet duidelijk welke stof de werkzame component is.
Wel is bekend dat het gebruik bij zowel vroege als
late zwangerschap moet worden ontraden.

moederkruid, migraine en parthenolide

Moederkruid bevat parthenolide , een stof welke
prostaglandines remt (net als paracetamol). Deze stof
is wel onderzocht maar lijkt alleen migraine
te voorkomen maar niet effectief tijdens een aanval,
waarvoor het juist wordt gebruikt. Al met al is
moederkruid nauwelijks werkzaam bij migraine en
is de werking vooral die van een placebo.


de naam moederkruid


Het moederkruid heeft de naam waarschijnlijk ontleend
aan het gebruik tijdens zwangerschap en bij menstruatie
problemen., Maar voor deze doeleinden wordt het niet
meer gebruikt.