Muurvaren

Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


MuurvarenAsplenium ruta-murariaEen altijd-groene varen welke het liefste op een
verticale wand groeit: muren en rotswanden.
Wanneer de ondergrond kalkachtig is voelt de
muurvaren zich er thuis.


Muurvaren of Asplenium ruta-muraria


De sporen bevinden zich aan de onderzijde van het
ronde blad. Rijpe sporenhoopjes (sori) zijn bruin
gekleurd. Wanneer ze onrijp zijn worden ze bedekt
door een vlies (indusium), wat zoals hier
openscheurt, waarna de rijpe sporen door de
wind worden verspreid. Dit gebeurt in de zomer
tot midden in de herfst.
:

associatie van klein glaskruidMuurvaren behoord tot de associatie van klein
glaskruid, een struikachtig plantje welke vaak
op muren te vinden is, vooral als ze op het Zuiden
gericht zijn en er kalk gebruikt is om de
specie aan te maken. Ook het kleine mosje
het "muursterretje" is bijna altijd aanwezig.
Deze associatie is typisch op de muren van oude
kerkhoven en kasteelmuren te vinden.
De meeste specie wordt tegenwoordig met gebruik van
Portlandcement aangemaakt, welke zurig is en juist weinig
plantengroei laat zien.


varens op deze website:

moerasvaren (thelypteris palustris)
olifantslurfvaren(Dryopteris atrata)
Muurvaren (Asplenium ruta-muraria)
Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes)
Tongvaren (Asplenium scoloendrium)
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinium)
Eikvaren (Polypodium vulgare)
Mannetjesvaren (Dropteris Filix-mas)
Ijzervaren (Cyrtomium falcatum)  Hier groeit de muurvaren op een muur op het Noorden, in Groningen
  Een mooie foto van Adrie Hartman.
  De muurvaren wordt vaak samen met de Muurleeuwebek op
  droge muren gezien.


  Deze muurvaren groeit samen met de steenbreekvaren

  varens op muren

  Muurvaren, Tongvaren en Steenbreekvaren zijn altijdgroene
  varens welke op muren te vinden zijn. De muurvaren is
  gedeidt het beste op droge muren in tegenstelling tot
  Tongvaren en Steenbreekvaren welke op vochtige muren gedijen,
  op het Noorden gericht. Muurvaren is ook een pionier:
  Het is vaak de eerste plant welke op droge muren wil groeien.
  Deze groenblijvende varens overleven vaak een strenge.
  vriesperiode niet.
  zeldzame varens op muren:

  Schubvaren, IJzervaren, Noorse streepvaren, Zwartsteel,
  Groensteel en Venushaar zijn nog andere, maar zeldzamere
  varens op muren. De specie dient kalkhoudend , maar ook
  luchtig te zijn, het beste is een spleetje tussen steen
  en specie.

  verticale tuin


  De verticale tuin is een muur welke begroeid is
  met planten. Deze planten worden op hun plaats
  gehouden doordat ze in een ondergrond wortelen welke
  aan de muur verankerd is. Verticale tuinen zijn
  kwetsbare en ook dure constructies.
  Ze moeten voortdurend bedruppeld worden en
  de commercieel verkrijgbare hebben zelden
  een lang bestaan.
  Maar er zijn ook planten welke van nature op
  muren groeien, en aangepast zijn aan de omstandigheden
  op die muren: schaduw, vorst en vooral droogte.
  Wat deze planten met elkaar gemeen hebben is dat
  de muur gemetseld moet zijn met kalkmortel en zeker
  niet het gebruikelijke harde en zure Portlandcement mortel.
  Maak gaten in deze muur. Niet alleen planten zullen
  er groeien, maar een keur van interresante dieren
  gebruiken deze muur dan.
  muurvaren
  tongvaren
  Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes)
  Muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis)
  Groot glaskruid of Parietaria officinalis.
  Muurpeper of sedum (sedum acre)
  huislook (sempervivum)  Muurplanten

  Deze planten groeien op oude kalkachtige muren. Muren zijn hard en droog en bevatten weinig voedingsstoffen. Korstmossen en mossen en algen zijn de eerste bewoners. Daarna volgen gespecialiseerde planten, de muurvarens vaak als eerste. Deze muurplanten zijn op deze website te vinden: Deze meeste deze van planten noemen we chasmofyten. Het zijn vaatplanten die in staat zijn te wortelen in spleten van rotsen of in voegen van kalk muren.

  Muurvaren (Asplenium ruta-muraria)
  Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes)
  Tongvaren (Asplenium scoloendrium)
  Klokjesbloem (Campanula portenschlagiana)
  Kruipklokje (Campanula poscharskyana)
  Kluwenhoornbloem (Cerastium glomeratum)
  Muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis)
  Muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus)
  Robertskruid (Geranium robertianum)
  Walstroleeuwenbek (Linaria purpurea)
  Zilverschildzaad (Lobularia maritima)
  muizenoor
  stinkendegouwe
  vijg
  clematis (Asplenium scoloendrium)
  Walsla (Mycelis muralis)
  Groot glaskruid of Parietaria officinalis.
  Klein glaskruid (Parietaria judaica)
  Gele helmbloem(Pseudofumaria lutea)
  Rode spoorbloem (Centranthus)
  Muurpeper of sedum (sedum acre)
  huislook (sempervivum)
  Muurbloem (Erysimum cheiri)
  tripmadam of sedum reflexum
  purpersteeltje
  pluisjesmos
  Muisjesmos (Grimmia pulvinata)
  dikkopmos (Brachythecium rutabulum)
  visitors English English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!