Waterwereld

nonnetje


Dit is een schelpdier wat vlak onder het oppervlakte leeft van de bodem van ondiepe zeeën, zoals de Waddenzee. Het heeft twee korte siphons waarmee het water naar binnen zuigt , filtert van plankton deeltjes en dan weer naar buiten laat stromen. Aangespoelde nonnetje worden graag door kinderen verzameld, ze hebben lichte kleuren, welke ook sterk van elkaar kunnen verschillen. Na een storm zijn de schelpen massaaal te vinden op het strand.

verspreiding van het nonnetje

Het nonnetje heeft een groot verspreidingsgebied : het dier is in alle noordelijke zeeën en Oceanen te vinden. Ook komt het voor in het Noordelijke deel van de Baltische zee, waar het water brak is. Het is waarschijnlijk dat het nonnetje nog niet zo lang in de Noordzee aanwezig is: Het is vanuit vanuit de Noordelijke delenm van de SStille Oceaan naar de Noordzee gemigreerd.Het nonnetje of Macoma balthicaAfname van het aantal nonnetje


Ooit was het nonnetje massaal aanwezig in de Waddenzee. Hun aantal is nu nog 10% van wat het ooit was. Gedacht wordt dat de opwarming van de Waddenzee daarvoor verantwoordelijk is: Garnalen trekken in de winter naar diepere delen van de zee en krabben worden inaktief. Tijdens zachte winters gebeurd dit niet : de krabben graven de nonnetje dan ook in de winter uit. En de garnalen voeden zich met eitjes en larven van het nonnetje.


Het nonetje komt in vele zachte kleuren en de vorm is veranderlijk.Het nonnetje in de Chesapeake Bay


De Chesapeake bay is een natuurgebied in de Verenigde Staten welke vergelijkbaar is met de Waddenzee. De belangrijkste vijanden van het nonnetje zijn hier de eenden , sommige eendensoorten leven voor het belangrijkste deel van het nonnetje , zoals de canvasbacks. Deze eendesoort gaat is aantallen achteruit doordat er steeds meer tourisme is, en de watervervuiling toeneemt. The Baltic clam is an important food source for diving ducks in the Chesapeake Bay
Bewoners van de modderplaten in de Chesapeake bay, VS.
1 stout razor clam or Tagelus plebeius
2 ingegraven anemoon of Edwarsia elegans
3 snoerworm of Tubulanus annulatus
4 Ambergele zeeduizendpoot of Nereis succinea of Alitta succinea;
5 borstelworm of Marenzella viridis
6 borstelworm of Spiochaetopterus oculatus
7 baltic macona clam
8 Mya arenia
9 Mercenaria mercenaria
Bivalves of the Northsea and baltic sea, printed in 1905, München. J.F. Lehmanns Verlag, as an illustration for "Der Strandwanderer" by P. Kuckuck.
1 Europeese oester of Ostrea edulis
2 Wijde mantel of Pecten opercularis
3 Gewone of blauwe mossel of Mytilus edulis
4 Kokkel of Cardium edule
5 De Noordkromp of Arctica islandica of Cyprina islandica)
6 venus schelp Venus gallina
7 Grote strandschelp or Mactra solida of Mactra stultorum
8 witte dunschaal of Scrobicularia alba
9 zaagje of Donax vittatus
10 Nonnetje
11 scheermes of Solen ensis
12 strandgaper of Mya arenaria
13 boormossel of steenboorder of dactylus Pholas
14 Paalworm of Teredo navalis