termieten

termieten


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


termieten


Termieten zijn zeer succesvolle insecten welke vooral in de tropen en subtropen leven. De sleutel tot hun succes bestaat uit het vermogen om van de vertering van hout te leven. Termieten leven bij elkaar in nesten. Van sommige soorten kan het nest geweldig groot zijn, maar er zijn ook vele termietensoorten welke kleine nesten maken.

Termieten en mieren

Wat termieten met mieren overeenkomen is dat het sociale insecten zijn. Maar termieten zijn niet verwant aan mieren, het zijn primitieve insecten welke wel aan kakkerlakken verwant zijn. Termieten hebben een onvolledige gedaantewisseling: direct uit het ei zijn het kleinere volwassen dieren. Een klein gedeelte ontwikkeld zich verder toch koning en koningin, de rest worden werkers en soldaten.

Termieten en voortplanting

In het voorjaar worden door de werkers in de gaten gemaakt in de wand van de termietenheuvel. Een wolk gevleugelde koninginnen en mannetjess ontsnappen uit de termietenheuvel. Deze paren vaak in de lucht, maar soms pas nadat ze zijn neergekomen. Daar zoeken ze een hol om een nieuwe kolonie te stichten. Komen ze in een huis terecht dan zal dat huis geinfecteerd worden. Vogels en vleermuizen hebben snel in de gaten wanneer termieten gaan zwermen en decimeren de onbeholpen vliegende termieten.

termieten in de tropen

Termieten zijn de belangrijkste insecten
van de tropen, zowel boven als onder de grond.
In Zuid-AmerikaŠs Amazonegebied is er gemiddeld
1 ons per vierkante meter (dat zijn er ongeveer 10.000). aan termieten gewicht aanwezig.
In de grond is 95% van het gewicht aan insecten
van termieten afkomstig. In een omgevallen boom
bestaat 80% va de insecten uit termieten.

termieten zijn veelzijdig

Termieten leven niet alleen van hout:
veel soorten verteren bladeren, anderen
leven in de grond waar ze concureren
met de dieper levende regenwormen.
Sommige soorten leven in de boomtoppen.

Enige termieten
Anacanthotermes ochraceus is in de arabische wereld
het meest voorkomend.
Synthermes Spinosum leeft in heet Braziliaanse oerwoud. 1 Jong gevleugeld vrouwtje (Syntermes spinosus ) 2 mannetje of koning (zonder vleugels (Anacanthotermes ochraceus) 3 vrouwtje of koningin, volwassen, niet op schaal, het zo ongeveer 8 groter getekend moeten zijn.(Syntermes spinosus ) 4 soldaat (Syntermes spinosus) 5 soldaat (Capritermes sp) 6 arbeider (Anacanthotermes ochraceus) 7 soldaat (eutermes tenuirostris)
Termietennest van Eutermes pyriformis , Namibie, in 1909 gemaakte foto.

Termietenheuvels en ventilatie

Behalve dat een termietenheuvel de termiet beschermt tegen de zon en vijanden dient de heuvel ook om een constante temperatuur te bewerkstelligen in een omgeving waar het smiddags extreem heet is. In woestijngebieden koelt het snachts af naar het vriespunt. Het ventilatiesysteem maakt gebruik van het tegenstroom principe: De temperatuur van de uitstromende lucht wordt aan die van de binnenkomende lucht overgebracht. Vanuit een termietenheuvel straalt er een ondergronds netwerk van gangentjes uit tot ver in de omgeving. Deze gangen worden door soldaten bewaakt.

Termietensoldaten

De termietensoldaten vallen alles aan wat niet naar ruikt als hun nestgenoten. Hun sterke kaken maken dat ze zelfs opgewassen zijn tegenover trekmieren. Sommige termietensoldaten kunnen hun achterlijf laten exploderen waarbij ze ontlasting over hun tegenstanders verspreiden, andere termieten gebruiken gif..

Termieten en hun vijanden

Zeer veel dieren hebben zich gespecialiseerd in het vangen van termieten. Het aardvarkem kan de grote nesten openbreken , aardwolf is een hyiena- achtig dier wat termieten opspoort en verdelgt. Een Tamandua is een boommiereneter die uit Zuid-Amerika komt,
Het diertje leeft van termieten en boomvruchten,
met zijn lange tong eet het zo'n tienduizend
termieten per dag.
Wormsalamanders zijn slangachtige amfibien welke
onder de grond leven en zich voral met termieten voeden.
Veel insecten jagen op termieten of proberen in
goed verdedigde het nest te komen.

termieten schade

Termieten veroorzaken reusachtige schade aan huizen en tropische plantages. Maar ook boeken zijn niet veilig. Huizen kunnen zomaar instorten nadat de draagbalken zijn uitgehold door termietengangen. In india zijn er woonwijken onbewoonbaar geworden door deze termietenplagen.

termieten bestrijding

Er zijn twee strategieen om termieten te bestrijden : De grond rondom een huis met een vloeistof behandelen zodat termieten geen gangen kunnen graven. een andere methode is het geven van vergiftigd aas. De stoffen welke hiervoor worden gebruikt heten termiticide,Termietenheuvel tegen een Eucalyptusboom, Gambia.
uiteindelijk zal de boom hieraan bezwijken,
hoewel eucalyptus een grote weerstand heeft tegen termieten.

Weerstand van hout tegen termieten

Het gebruik van termieten resistent hout is de beste manier om schade te voorkomen. 90% van de infecties begint dar waar hout in contact met grond is : Het is voor de hand liggend om het hout daar te beschermen met behulp van een plastic laagje wat ook beschermd tegen rotting. Redwood en Douglas en Cypress hebben van zichzelf een grote weerstand tegen welke insecten dan ook. Met hoge druk geinjecteerd hout wordt het meest gebruikt; bijvoorbeeld het veel gebruikte groene koper/arsenicum Chromated Copper Arsenate (CCA) hout. Tegenwoordig wordt vooral alkaline cooper quaternary (ACQ) en copper boron azole (CBA) gebruikt. Termieten onderzoeken hout met behulp van geluidssignalen, zodat zij kunnen bepalen of het hout geschikt is als voedsel, ook kunnen ze ruwweg de grootte van het blok schatten. bron: Rakotonarivo S, Lenz M. (2005 ).
illustraties van A.E. Brehm


Alfred Brehms (1829-1884) is de aucteur van
"Tierleben ", vertaald als "Het leven der dieren"
(Brehms Life of animals). De volgende illustraties
zijn uit deze uitgave:

slangen
wantsen
slakken
eekhoorn
egel
degenkrab
zilvermeeuw
zeekat
kabeljauw
vink en distelvink
salamanders
nachtvlinders
wolzwever, aardhommel
zijdevlinder
salamanders
infusoria
poliep of hydra
Portugees oorlogsschip
raderdiertjes of rotiferia
muurhagedis
mosselkreeftje
schorpioenvlieg
spiraalkokerworm
passiflora


gravures uit Brehms:

hommel
bonenkever
graafwesp
vliegen
strandkrab
pissebed
zee-egel, zeelelie
porpita en velella of bezaantje
bloedkoraal
meivliegen
dagvlinders
petrobius maritimus
poelslak
loopkevers
waterwantsen
vlokreeft
veldkrekel
zoetwaterpissebed
zeenaald
groene kikker
zoetwaterpissebed
glimwormen
waterspin
schol
rode bosmier
konijn
huiskrekel
platwormen
ribkwallen
goudwesp


sociale insecten


Sociale insecten zijn kolonievormend insecten met een koningin. De volgende insecten zijn sociaal:
Mieren, zoals de rode bosmier
Vliesvleugeligen (hommels, bijen en wespen), zoals de aardhommel
wesp
metselbij
Termieten

  Een jong termietennest, met een net bijgebouwde stuk.
  Ze worden jaarlijks groter. Ook zijn de gaatjes te
  zien waar de jonge koninginnen en mannetjes uit
  ontsnappen om op bruidsvlucht te gaan. De buitenkant
  voelt aan als ruwe rots, buldozers hebben moeite met
  het verwijderen van een dergelijk nest.


  Een termietennest in doorsnede. Het materiaal is zand
  gemengd met speeksel van de termiet en zo hard
  als cement. In de wand zijn ventilatie kanalen.

  >
  Termietensoldaten staan rondom de koningin
  en het mannetje (de koning) opgesteld binnen
  in het termieten nest.


  Termieten koningin

  Senegal en Gambia


  Op deze website staan de groenten en fruitsoorten van
  de landen van west-Afrika (Sahel) verzameld.
  Oliepalm
  Baobap
  Ackee of Aki
  gierst
  Afrikaanse hibiscus
  Kola of Cola noot
  pinda
  patisson
  mango
  Roselle

  Vis langs de kust west-Afrika:
  sardine
  ansjovis
  barracuda
  ladyfish
  kijk ook voor:
  termieten
  trekmieren  visitors | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!