vlijtig liesje

Vlijtig liesje


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |
Vlijtig liesje

Vlijtig liesje is een eenjarige schaduwplant, welke ook vol licht verdraagt. Een vlijtig liesje verdraagt niet de minste kou, ook drogen zij zeer snel uit: dagelijks watergeven is zeker niet overbodig; Ook de kunstmest behoefte is groot. Zetten de potten pas eind mei buiten, want nachtvorst is funest

vlijtig liesje overwinteren

De meeste mensen laten het vlijtige liesje doodgaan in de winter.En kopen in het voorjaar nieuwe. Maar overwinteren kan ook goed. : ze de plant op een koele sl;aapkamer, het mag er niet vriezen. Wat vaker gedaan wordt is veel stekjes nemen en de plant als stekje laten overwinteren.

valse meeldauw vlijtig liesje

Sinds enkele jatren komt de valse meeldauw bij het vlijtig liesje voor , en het wordt ook steeds vaker gezien : Aan de onderkant van de bladeren is er een stoffige wit poeder . Het treedt vooral op in vochtige omstanduigheden. Er is geen bestrijdingsmiddel voor.

zaad van het vlijtig liesje

De zaaddoosjes van het vlijtig liesje springen open na het bloeien (het is familie van de springbalsemien)

stekken van het vlijtig liesje

Stekken is de meest eenvoudige manier van vermeerdering ; het vlijtig liesje vormt na drie dagen al worteltjes. Dit is ook een goede manier om te laten overwinteren : een stekje nemen. Bij de stek verwijder je het onderste blad.

vlijtig liesje op het graf

Vlijtige liesjes worden vaak op graven gezien

vlijtig liesje en konijnen

vlijtig liesje is goed bestand tegen konijnenvraat , ze lusten het niet. net als: hortensia, begonia

vlijtig liesje alternatieven

Begonia en hortensia zijn meerjarige alternatieven voor het vlijtig liesje: deze planten doen het goed in de schaduw. .Balsaminaceae


Een grote , vooral tropische planten familie,
waarvan een groot aantal eenjarigen.
De zaden springen vaak met kracht weg.
Enkele bekende zijn:
impatiens capensis
papagaaienbekplant
springbalsemien
vlijtig liesje