tiendoornig stekelbaarjes of Gasterosteus


1 Tiendoornige stekelbaars
2 driedoornige stekelbaars met kleine stekels
3 smooth-tailed stickleback of Gasterosteus leiurus
4 half armed stickelback of Gasterosteus semiarmatus
5 vierdoornige stekelbaars of Gasterosteus spinulosus
6 driedoornige stekelbaars met ruwe staart of Gasterosteus trachurus, aculeatus
7 vrouwtje op nest


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |


Het verspreidingsgebied van de
tiendoornige stekelbaars is wat groter dan
dat van de driedoornige stekelbaars.indeling van de vissen naar watersoort
Voortplanting van de driedoornige stekelbaars
1 Het mannetje wijst de nestopening
2 Het wijfje kruipt in het nest
3 Daarna worden de eitjes bevrucht
4 Het wijfje blijft op het nest
5 nadat de eerste eitjes zijn uitgekomenHet tiendoornig stekelbaarsje in gezelschap van
de baars (boven), het driedoornig stekelbaarsje
(midden) en de snoek (beneden).
  tiendoornig stekelbaarsje


  Gasterosteus


  Het 10 doornig stekelbaarsje is minder bekend dan de driestekelige. De 10 stekelige is
  minder fel gekleurd en ook wat kleiner.
  Het dier is een felle jager, voor niets of
  niemand bang. Het jaagt op grote waterroofinsekten zoals
  de de beruchte larve van de geelgerande waterkever, ">larves van libelle en waterjuffer, daphnia,
  rode muggelarveen witte muggelarve
  De tiendoornige is ook uitgesproken kannibalistisch en zal de eieren van de soortgenoten opeten.
  Het overbekende nestbouw gedrag is minder uitgesproken dan dat van de driestekelige.
  In de sloot is deze vis de enige vijand van de
  geelgerande en de zwarte waterkever,
  maar valt zelf ten prooi aan met
  name de volwassen geelgerande waterkever.
  In een aquarium valt het felle gedrag op
  van de 10 stekelige. Door met name de twee stekels
  aan de buik hoeft dit visje niet bang te zijn voor
  snoek of baars. Wanneer 2 mannetjes in een te kleine
  bak worden gehouden, ontstaan er eindeloze gevechten.
  Al met al een dapper visje waaraan een hoop te beleven valt.


  stekelbaarsje is een limnofiel


  Deze onverschrokken jager bewoont het liefst water
  met veel waterplanten erin, vissen die dit doen
  worden limnofielen genoemd, letterlijk: "die van
  moerassen houdt" . in een sloot kunnen zowel
  tiendoornig als drie doornig stekelbaarsjes wonen.
  De tiendoornige bewoont dan het begroeide,
  het driedoornige het open water.
  drie en tiendoornig stekelbaarsje zijn
  toegewijde ouders.
  Het tiendoornige stekelbaarsje is bijna zwart.


  het tiendoornig stekelbaarsje als slootaquariumbewoner  Het stekelbaarsje is een dankbare aquarium bewoner:
  er is veel te zien aan dit biezondere dier.
  De broedzorg, maar ook het dappere gedrag:
  dit diertje valt alles aan wat in de buurt
  van het nest komt, een snoek, een waterspin
  maar ook bijvoorbeeld een camara.
  Door deze eigenschap is het wat lastig om dit
  dier met andere vissen of salamanders
  samen te houden. Ze eten levend voer,
  zoals watervlooitjes, wormpjes, zoals tubifex ,
  maar ook vissenkorreltjes, op het moment
  dat ze in het water omlaag vallen.
  Ook eten ze hydra´s, een zeer nuttige eigenschap.
  stekelbaarsachtigen of Gasterosteiformes


  Deze vissen zijn vaak met dermale platen bedekt, er is geen bovenkaak. De orde van de Gasterosteiformes of stekelbaarsachtigen wordt onderverdeeld in drie subordes:
  de suborde Gasterosteioidei:
  stekelbuisvissen, de buissnavelvissen en de stekelbaarzen. de suborde Aulostomoidei of trompetvisachtigen
  de suborde Syngnathoidei of zeenaaldachtigen: zeepaardje en zeenaald.  visitors: | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!