Grote Spinnende waterkever


Sloot | Waterplant | Levend Voer | Noordzee | Worm Slak | Vlinders | Kever | Spin | Vogel | Tuin | groenten | overige
Bomen A-L | Bomen M-Z | Kruiden | Wilde planten A-D | Wilde planten E-M | Wilde planten N-S | Wilde planten T-X | Klimplant | Varen | Zwam | Korstmos |

De zwarte watertor is hier in het midden van een schilderij
van koekoek. De zwarte waterkever was toen, in 1940, nog veel
voorkomend. Maar tegenwoordig beschermd, maar zeker niet
zeldzaam.De zwarte watertor. Met dank aan Wim Veenstra
Een oude gravure van de grote larven


de zwarte watertor en de wet


Het is een beschermd dier, hoewel zeker niet meer
zeldzaam. Het is daarom noodzakelijk om zwarte
watertorren uit hun larven op te kweken.
De larve van de watertor is een
griezelig vraatzuchtig dier, vergelijkbaar met de larve
van de geelgerande, het eet alleen levend voer,
zoals kikkervisjes
en jonge salamanders.
Het overtreft in grootte de larve van de geelgerande
en lijkt nog het meeste op een worm. Dit dier kan
een flinke en pijnlijke wond aan de hand toebrengen!
Het kan ook zwarte wolkjes uitstoten om belagers
te misleiden.
Grootste vijand van de zwarte waterkeverlarve is het stekeltje, merkwaardigerwijs
is de larve ook de grootste vijand van het stekeltje.

de stekel van de zwarte waterkever


Onder het grote lichaam van de watertor is een
2 cm lange stekel verborgen. Tussen de stekel
en het onder lichaam wordt een luchtbel vastgehouden,
waardoor de watertor lang onderwater kan blijven.
Deze wordt uitgeklapt bij gevaar.
De zwarte spinnende watertor is
zo veilig voor zijn vijanden zoals snoek.
Pas op bij het beetpakken dat je niet gestoken wordt.nestbouw


Hierin onderscheidt zich de zwarte watertor van alle
anderen kevers: Het bouwt een nest onder water,
meestal van eendekroosbladeren waarna ze de eitjes erin legt.
Het nest gedraagt zich dan daarna als een bootje:
het drijft rond. Typisch is een soort schoorsteentje
op dit bootje, waarvan de functie niet duidelijk is:
Sommigen , zoals Heijmans en Thijsse in het verleden,
denken dat het met luchtverversing te maken heeft.trek van de zwarte waterkever


Hoewel een waterdier kan de zwarte waterkever ook
vliegen, met name bij warme heldere nachten vliegt het
kilometers ver, aangetrokken door licht. Het laat
zich dan van grote hoogte omlaag vallen, het water
in, maar ook op andere spiegelende oppervlaktes,
zoals de ruiten van kassen.  de zwarte spinnende waterkever

  De reus onder de waterinsekten, pikzwart, zelfs nog groter dan de
  geelgerande en veel zwaarder dan het vliegend hert.
  Maar deze kever eet bij voorkeur kadavers of plantaardig
  materiaal en is daarom goed te houden in de vijver
  of terrarium. Het is zelfs goed mogelijk om dit prachtige
  dier vlees uit de hand te laten eten. De grote watertor
  haalt met behulp van zijn dikke antennes lucht die het
  onder zijn grote lijft bewaart. Het is van boven volkomen
  zwart en van onder glimmend.

  de zwarte spinnende waterkever als huisdier

  Er zijn dus vele redenen waarom deze reus niet in een
  inheems terrarium zou misstaan.
  Bedenk wel dat als de zwarte spinnende watertor geen
  voedsel kan vinden, een salamander of
  kikker kan sneuvelen. De zwarte spinnende waterkever wordt snel handtam.

  Nest, larve en de watertor en een poelslak op hoornblad


  huisdieren  Op deze website staan enkele minder bekende dieren
  genoemd welke als huisdier te houden zijn.
  Enkele van deze dieren staan op de Rode lijst.

  eekhoorn
  zilvermeeuw
  ekster
  gans
  eend
  parelhoender
  pauw
  kip
  parelhoender
  poelslak
  wijngaardslak
  zeekat
  egel
  reiger
  zwarte waterkever
  groene kikker
  bruine kikker
  kamsalamander
  waterbuffel
  wild zwijn
  bruine rat
  dwergmuis
  huismuis
  minivarken
  konijn
  hazelworm
  kauw


  visitors English English | | © copyright waterwereld 2002-2025 | home | links

  | Email: sysopje@yahoo.com | |
  Google
  WWW www.waterwereld.nu
  Stumble It!