blaaswier

Blaaswier  (Fucus vesiculosus ) is een veelvoorkomende bruinwier welke zich op rotsen vasthecht.

Blaaswier (Fucus vesiculosus), een bruinwier met olijf bruine blaasjes, is waarschijnlijk
de bekendste van alle zeewieren, en bedekt grote delen van zeeweringen,
in de laag tij zone. Het vormt banken met drijvende planten waartussen veel
kleine en jonge zeedieren beschutting vinden, zoals havenpissebed en strandvlo.

Blaaswier en gezaagde zee-eik

Blaaswier en gezaagde zee-eik (fucus serratus) zijn in grote hoeveelheden op basaltblokken en rotsen te vinden. Blaaswier vormt dan de bovenste laag, eronder is het zaagwier te vinden. Dit wier heeft een gezaagde rand en geen blaasjes. De grens tussen beide wier is scherp. Beide wieren bevinden zich tussen de eb en vloedlijn en komen bij elk rotspoel en getijde poel voor.

1 blaasjes voor de voortplanting de zgn  receptakels   2 conceptakels, met filamenten bekleedde holtes waarin geslachtsceellen. 3 spermatoiden (man) 4 oogonia (vrouw) 5 bevruchting of fertilisatie  6 zygote or bevrucht ei, is dan onderdeel van het plankton  7 wanneer de zygote ondergrond (substraat) tegenkomt, begint de groei. 8 blaaswier 9 houvast of holdfast

blaaswier en radioactieve besmetting

Blaaswier concentreert zowel cesium als jodium, de belangrijkste radioactieve stoffen in zee. Niet alleen blaaswier doet dit, alle zeewieren welke gegeten worden doen dit, zoals bleek na de ramp met de Fukushima Dai-ichi nucleaire centrale. De wateren rondom Japan werden toen besmet met zowel radioactief cesium als jodium en het was niet mogelijk het zeewier te gebruiken voor consumptie of veevoer. Dat is nu nog steeds zo. In Europa verzamelt blaaswier radioactieve stoffen welke vooral rondom Engeland en in de Baltische zee voorkomen. Het eten van radioactief besmet zeewier doet de kans op kanker en lymfomen sterk toenemen. Met name die van de schildklier bij kinderen. Er bestaat geen methode om radioactieve stoffen uit zeewier te verwijderen.


Bruine algen: 1 blaaswier (Fucus vesiculosus) 1a receptakels 1b met blaasjes, 2 Gezaagde zee-eik (fucus serratus) 3 IJslands Zeewier (Ascophyllum nodosum), 4 Riemwier (Himanthalia elongata) , 5 Hauwwier (Halidrys siliquosa Halidrys siliquosa), 6 Gaffelwier (Dictyota dichotoma Dictyota)
Rode algen: 7 Donkerrood zeehaar (Bangia fuscopurpurea) 8 kroeswier (Erythroglossum laciniatum) 9 Nemalion multifidum,10 iers mos (Chondrus crispus) 11 Phyllophora Brodiaei, 12 Lepeltjeswier Phyllophora pseudoceranoides 13 Eikenbladwier Phycodrys rubens1

bronnen, referenties:

1 Der Strandwanderer ” von Dr. Paul Kuckuck, Taschenbuch, Lehmanns Verlag 1962