kleine zeeappel

De gewone of kleine zeeappel (Psammechinus miliaris) is een alleseter welke op de bodem van de Noordzee beweegt. Hier zoekt het tussen het zand naar wormen en kleine kreeftachtigen, maar ook diatomeeën en vergane dieren. Het leidt een wat verborgen leven , het liefst in spleten verscholen, tussen oesters en mosselbanken of onder bruinwieren. Het beweegt door met de stekels te kruipen, soms rolt het daarbij. Tijdens het bewegen doorzoekt het zand op eetbare zaken.

Stekelhuidigen van de noordzee.1
1a,b gewone zeester ( Asterias rubens), voorkant en van opzij.
2 gewone kamster (Astropecten irregularis).
3 gestekelde zonnester (Crossaster papposus of Solaster papposus)
4 de gewone brokkelster (Ophiothrix fragilis)
5 slangster (Ophiura albida)
Draadarmige slangster (Amphiura filiformis)
7 Eetbare zeeappel (Echinus esculentus)
8 De kleine of gewone zeeappel (Psammechinus miliaris)
De hartegel of zeeklit (Echinocardium cordatum)

bronnen, referenties

1 lithografie van Natural HistoryOceanography 1905