suikerwier

Suikerwier (Saccharina latissima of Laminaria saccharina) is een bekend bruinwier dat enkele meters lang wordt. Het bestaat bijna alleen uit blad met een kort houvast en een biezonder lang taai golvend blad.

1 Suikerwier (Saccharina latissima of Laminaria saccharina ) 1 paardenanemoon  (Actinia equina) 2 eetbare zeeappel (Echinus esculentus) 3 gewone of rode zeester(Asterias rubens) 4 zeepokken (Semibalanus balanoides) 5 strandkrab (Carcinus aenas6 zeestekelbaars (Spinachia spinachia) 

suikerwier is eetbaar

Suikerwier wordt in andere delen van de wereld gegeten,

suikerwier als gewas

Suikerwier heeft mogelijkheden als gewas. Het kan direct gebruikt worden als groente dan wel als dierenvoer. Het wordt dan aan touwen gekweekt in zeewater of brakwater. In de Oosterschelde zijn hiervoor proefvelden. Gedacht wordt aan de ruimtes tussen de windmolens in de Noordzee. Kweken on de Oosterschelde levert een hoger resultaat door de grotere hoeveelheid voedingsstoffen. 2

bronnen, referenties:

1 Ladybird books: ‘What to Look For in Summer’ , afbeelding gemaakt door Tunnicliffe. Charles Frederick Tunnicliffe (1901-79) was een bekend en productief illustrator van dieren in hun natuurlijke omgeving. Bekijk voor meer van zulke afbeeldingen : muurnavel, tijm, wollige sneeuwbal, pinksterbloem, voederbiet, strandvlo, geel walstro, helmgras, suikerwier, drieteenstrandloper 2 tijdschrift Wageningen World deel 3m 2011 “Boeren op zee”.