oranje aaskever of Oiceoptoma Thoracicum

De oranje aaskever is een kever waarvan de larven en het volwassen dier van aas leven.

De volwassenkever is ongeveer 1,5 cm groot , met oranje-bruin nekschild en een bijna zwart schild. Dit schild is breed en biedt bescherming aan de pootjes welke volledig door het schild bedekt kunnen worden. De antennes zijn op het einde verdikt.

De oranje aaskever is te vinden op de kadavers van grote en kleine dieren (en mensen). De oranje aaskever is niet alleen afhankelijk van aas , ze zijn te vinden op de stinkzwam , en ook op mest .

De afbraak van een dierenlijk verloopt in fases, deze zijn soms lastig van elkaar te onderscheiden. Dit geldt ook voor (mensen)lijken: De insecten welke op een lijk verschijnen zijn een aanduiding wanneer het misdrijf is gepleegd. Behalve de kevers zijn er veel meer dieren welke aas eten : raafachtigen , zoals eksters, meeuwen, en ook mieren.
Er zijn 5 fases te onderscheiden:
1 verse fase

1 tot 3 uur na het overlijden
Aan het kadaver is vooral lijkstijfheid te bemerken (die verdwijnt na enkele uren vanzelf), in dit stadium vermenigvuldigen de bacterien zich.
De groene en blauwe vleesvlieg of Bromvliegen of Calliphoridae komen als eerste, ze komen daar om eitjes te leggen, deze hebben 12 uur nodig om uit te komen, na die tijd vindt je dan maden, dit is dan het volgende stadium:

2 inflatie fase

het lijk begint zich op te blazen, vooral rondom de maag, bij de neus en anus zijn gasbelletjes te vinden, er is een rottingsgeur. Grote aantallen vleesvliegen zijn aanwezig , ook: aaskevers, kortschildkevers en mierkevers verschijnen.

3 vroege rottingsfase

In dit stadium zijn er veel maden te zien , het kadaver kan ermee bedekt zijn. Ook de kevers zijn massaal aanwezig , er zijn ook mestkevers te vinden en kevers welke zich met schimmels voeden. Er is een sterke geur van ontbinding. Spiegelkevers eten de larven van de bromvliegen.

4 late rottingsfase

De geur neemt af, de eerste huidkevers verschijnen. volwassen bromvliegen worden niet meer gezien. De spiegelkever
(Histeridae) verschijnen (vaak ook eerder) en leven hoofdzakelijk van maden en vliegenpoppen.

5 De droge fase: er zijn nog huid, bottenen kraakbeen te vinden: nu verschijnen de de larven van de spektorren (Dermestidae), welke leven van huid.

Doodgravers of Silphidae tondom een dode muis in de rottingsfase.

Illustratie door Claus Caspari, 1950

 1 Duitse doodgraver of Necrophorus germanicus

 2 Gewone doodgraver of Nicrophorus vespillo,

 3 Oranje aaskever of Oiceoptoma thoracicum 

4 Tweevlekplompkever of Margarinotus Bipostulatus

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *