slakkenaaskever

De slakkenaaskever (Phosphuga atrata) is een aaskever welke behalve aas vooral van huisjes slakken leeft : het steekt de smalle kop in de opening en spuit de slak met gif in. daarna trekt hij de slak uit het huisje en eet het op. De slakkenaaskever is een nachtdier met een sterk afgeplat lichaam: overdag verbergt het zich spleten en is moeilijk te vinden.

Een jonge slakken aaskever, oudere zijn zwart . De smalle kop is niet ingetrokken. Dat doet het dier wanneer het bedreigt wordt, en ontstaat al gauw wanneer het overdag op weg is naar een lijk. In dergelijke situaties kan het een ook een druppel gele vloeistof afscheiden. De kleur hier is zwart , jonge dieren zijn meer bruingekleurd.1
Doodgravers, links de gewone doodgraver, rechts de slakkenaaskever.

Aaskevers of Silphidae

Aaskevers zijn een kleine familie van veel voorkomende kevers welke op de geur van aas afkomen. Sommige leven van de aas zelf, maar de meeste leven van andere insecten welke op aas afkomen, zoals de maden van vliegen. Aas wordt van grote afstand geroken. De kevers kruipen onder het lijk en graven de grond on het lijk weg en leggen daar dan de eieren zodat de larven meteen voedsel vinden. Ze kunnen goed vliegen. Sommige leden van de familie hebben aas als bijvangst maar leven meer van ander soorten voedsel zoals zwammen en slakken.

De slakkenaaskever rondom het lijkje van een zandhagedis (met afgeworpen staart, autotomie), ook de larves zijn er, waarvan 1 aan het vervellen is.2

bronnen,referenties

1 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel , slakkenaaskever 2 Brehm Tierleben 1906 3 Theo Carreras  1829-1895 was een illustrator van enkele bekende werken over insekten , zoals “Marvels of insect life” en “Inmates of my house and garden” en” A naturalist’s holiday: idle hours on the Cornish coast”.
Op deze website zijn de volgende illustraties te vinden: Duitse wesp, groene sprinkhaanrode zeester, zeekomkommer, getijdepoel, gewone doodgraver