Insecten

bijenwolf

De bijenwolf (Philanthus triangulum)  is een graafwesp waarvan het vrouwtje bijen doodt als voedsel voor de larves. Het mannetje van de bijenwolf is veel kleiner dan het vrouwtje en voedt zich met nectar van met name de bloemen van de guldenroede. Een bijenwolf kan enigzins hooveren, het houdt daarbij de kop gericht op een prooi of

bijenwolf Lees verder »

kolibrivlinder

kolibrivlinder, onrustvlinder of meekrapvlinder Deze vlinder hangt vaak voor de bloemen met hun lange tong zuigen zij nectar op.De kolibrivlinder doet dan vooral tegen de avond, en dan vooral bij tabak (Nicotiana), vlambloem(Phlox) en kamperfoelie, ijzerhard en rode spoorbloem. Bij het hooveren maken zij een snorrend geluid.. kolibrivlinder is een dagactieve nachtvlinder Wat een nachtvlinder is

kolibrivlinder Lees verder »

meikever

Ooit was de meikever de schrik van de moestuin,de larven van de meikever, emelts, leven jarenonder de grond en knagen aan de gewassen.Ook in grasvelden leven de emelts of engerlingen.Door de toepassing van insecticides is het dierzeldzaam geworden, maar is wel aan een come-back bezig.Meikever hebben om de 3 of 4 jaar een “vliegjaar”,ze komen

meikever Lees verder »

johanneskever

De Johanneskever of tuinkever (Phyllopertha horticola) is een kever uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae), welke algemeen is in Belgie en Nederland. In bossen en weides, moestuinen en bermen komen ze veel voor met een voorkeur voor zandgrond. Melolonthinae of bladsprietkevers Melolonthinae of bladsprietkevers zijn een grote onderfamilie van sterk op elkaar lijkende bruine of zwarte kevers, welke

johanneskever Lees verder »

grote zwarte smalboktor

De grote zwarte smalboktor (Leptura aethiops) is een veel voorkomende boktor welke een groot verspreidingsgebied heeft : de bossen vanEuropa , centraal Azie tot Japan. Het voedt zich met de nektar van de bloemen in die bossen. Het leeft twee jaar. Kan alleen verward worden met de kleine zwarte smalboktor , welke niet alleen kleiner is

grote zwarte smalboktor Lees verder »

gewone wegwesp

De gewone wegwesp of roodzwarte borstelspinnendoder (Anoplius viaticus) is een spinnendoder (Pompilidae) welke op los zand kan worden gevonden. Zoals de naam aangeeft is de wsp gespecialiseerd in de jacht op spinnen in het biezonder de wolfspin. De gewone wegwesp valt op door zijn biezondere manier van bewegen : het rent en vliegt dan een halve meter en

gewone wegwesp Lees verder »

wolzwever

De gewone wolzwever (Bombylius major) is een vliegensoort welke al vroeg in het voorjaar tevinden is. De wolzwever heeft de gewoonte om voor een bloem stil te hangen (hooveren) en dan zijnlange zuigsnuit in de bloemen steken.Die bloemen zijn vooral die met een lange bloemkroon zoals sleutelbloem en pinksterbloem. wolzwever, hommel en mimicry Wolzwever bezoekt net als de weide

wolzwever Lees verder »

slakkenaaskever

De slakkenaaskever (Phosphuga atrata) is een aaskever welke behalve aas vooral van huisjes slakken leeft : het steekt de smalle kop in de opening en spuit de slak met gif in. daarna trekt hij de slak uit het huisje en eet het op. De slakkenaaskever is een nachtdier met een sterk afgeplat lichaam: overdag verbergt

slakkenaaskever Lees verder »