wolzwever

De gewone wolzwever (Bombylius major) is een vliegensoort welke al vroeg in het voorjaar te
vinden is. De wolzwever heeft de gewoonte om voor een bloem stil te hangen (hooveren) en dan zijn
lange zuigsnuit in de bloemen steken.Die bloemen zijn vooral die met een lange bloemkroon zoals sleutelbloem en pinksterbloem.

De sterke beharing van de wolzwever maken het mogelijk om al vroeg in het voorjaar actief te zijn , zoals bijvoorbeeld bij de wilgenkatjes. Om dezelfde reden is de wolzwever al in de zomer sóchtends actief als het voor de andere insecten nog te koud is.1
Insekten in zomer 1  wesp (Vespula vulgaris), 2, 3 honingbij (Apis mellifera) 4 Hairy-footed flower bee (Anthophora plumipes) 5 wesp Pompilinae sp 6 steenhommel (Bombus lapidarius) 7 aardhommel (Bombus terrestris) 8 De gewone wolzwever (Bombylius major) 9 Hommelreus ( Volucella bombylans10 woeste sluipvlieg (Tachina fera11 nachtmot Anarta sp 12,13 basterdzandloopkever. 14 Boszandloopkever ( Cicindela sylvatica) 15 Gouden tor (Cetonia aurata) 16  gewone mestkever, gedoornde mestkever of paardenmestkever (Geotrupes stercorarius) 17 veldkrekel (Gryllus campestris) 18 Zoemertje ( Stenobothrus lineatus) 1 dopheide

wolzwever, hommel en mimicry

Wolzwever bezoekt net als de weide en aardhommels al vroeg in het voorjaar bloemen. Maar is niet
zoals de hommels gewapend met een angel. Daarom lijkt de wolzwever enigzins op
de hommels, een verschijnsel wat mimicry wordt genoemd. Door op hommels te
lijken heeft de wolzwever minder last van vogels welke de hommel mijden.

De wolzwever en convergente evolutie

Wolzwever, kolibri en kolibrivlinder hebben dezelfde techniek ontwikkeld om bij honing te komen.
Ze hangen stil in de lucht voor een bloem en bemachtigen de honing met een lange snuit.
Dit hooveren vereist veel energie en korte vleugels welke ook gedraaid kunnen worden om
achteruit te kunnen vliegen. De vleugels moeten korte snelle slagen maken. Ook zijn er goede
ogen voor nodig en een laag lichaamsgewicht. Wolzwever, kolibri en kolibrivlinder hebben
dus een sterk aangepast lichaam lichaam welke op elkaar lijkt , hoewel ze niet verwant zijn,
kolibri is een vogel, kolibrivlinder een vlinder en de wolzwever een vlieg. Dit verschijnsel heet
convergente evolutie.

Aardhommel(koningin) en wolzwever rondom de wilgenkatjes kondigen de lente aan.2
1 wolzwever (Bombylius venosus)
2 wespvliegen (Myopa ferruginea?)
gewone wespbij (Nomada flava)
4 aardhommel(bombus terrestis)
Honingbij.(Apis mellifera)
6 Zandwesp (Andrena cineraria )

De wolzwever als broedparasiet

De wolzwever legt de eieren in de nesten van zandbijen. In de gangen komen de met zand
gecamoufleerde eieren uit en de larve doet zich te goed aan het door de
zandbijen verzamelde voedsel en later aan de larven zelf. Een dier wat
dit gedrag vertoont heet een broedparasiet.

bronnen, referenties

1 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, limnephilus lunatus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel, rolklaver , vijverloper , Grote groene sabelsprinkaan, Zuidelijk spitskopje , kleine groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan , geringde roofwants, gewone oeverloper, ringslang, wolzwever , steekmug ,schaarse pantserwants , schuimbeestje , zwartbronzen zandbij boerenwormkruid, nagelkruid, blauwe lis, iris witte halvemaanszweefvlieg , witte moerbei , gewone wesp , voederwikke , pendelzweefvlieg , kleine kaardebol, bosanemoon, sterremuur, eenbes, lievevrouwebedstro, witte reus, gele plomp borago , smeerwortel , akker vergeet-mij-nietje , veldhondstong borago veldhondstong, miersikkelwants, margriet , blaassilene wollige sneeuwbal, 2 Zweefvliegen en bijen rondom wilgenkatjes in het voorjaar, een mooie plaat uit Brehm “Fruhlingsbild aus dem Insektenleben.”