speerdistel

De speerdistel (Cirsium vulgare) is een veel voorkomende distel, welke de landbouw nadelig beinvloedt door zijn snelle groei en verspreiding en doordat de plant grote hoeveelheden nitriet aan de bodem onttrekt.

Speerdistel is makkelijk te herkennen aan de lange stekels zowel van de bladeren als de de omwindselbladeren, dat zijn de stekels van het hoofdje waarop de bloemen staan.

Voortplanting van de speerdistel

Speerdistel plant zich alleen voort met behulp van zaad. In het eerste jaar wordt alleen een rozet gevormd, welke vlak tegen de grond is gedrukt. De rozet vorm beschermd tegen begrazing en maakt de plant minder kwetsbaar voor vertrapping. Ook houdt de rozet vorm andere planten op afstand. In het tweede jaar ontstaat de centrale stengel, de bloemen en de puntige bladeren.

speerdistel gemeentebeleid

Gemeentes hebben vaak aparte bepaling rondom Speerdistel:
De speerdistel en andere zaadverspreidende onkruiden dienen
bestreden te worden voordat akkerdistel tot bloei komt.
Dat bestrijden kan op meerdere manieren, maar vooral door enkele
malen achter elkaar te maaien vlak voor de bloeiperiode.
Maaien blijkt effectiever dan het hierna genoemde begrazen,
met name in juni als de eerste bloemknoppen worden gevormd.

1 speerdistel (Cirsium vulgare), 2 kale jonker (Cirsium palustre), 3 Sombere vederdistel ( Cirsium heterophyllum) 4 akkerdistel (Cirsium arvense), 5 Wollige distel (Cirsium eriophorum)

De distelbestrijdingswet

Een ieder eigenaar van een stuk grond is verplicht
de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijk
geachte distels met alle middelen te beletten�
Dit geldt voor:
akkerdistel
de Kruldistel,
de Speerdistel kale jonker

Distels en vederdistels

Distels of Carduum zijn tweejarige planten met bloemen welke op een ronde bloembodem staan , of te wel een korfje of hoofdje.Dit hoofdje is omgeven met puntige stekels , het zijn eigenlijk blaadjes. De haren zijn glad en borstelvormig, De hele plant heeft stekelige blaadjes. Er zijn in Vlaanderen en Nederland deze vier soorten :Tengere distel (Carduus tenuiflorus) : zeer zeldzaam, Kruldistel (Carduus crispus), Knikkende distel (Carduus nutans), Langstekelige distel (Carduus acanthoïdes)

Vederdistels of Cirsium verschillen van de distels doordat de haren in de bloem veervormig zijn. Dit zijn de bekendere distels, welke vaak ook de akkerbouw overlast bezorgen: Aarddistel (Cirsium acaule), Akkerdistel (Cirsium arvense) ,Kale jonker (Cirsium palustre), Knoldistel (Cirsium tuberosum), Moesdistel (Cirsium oleraceum), Spaanse ruiter (Cirsium dissectum), speerdistel (Cirsium avernse), Wollige distel (Cirsium eriophorum).

1 Wegdistel (Onopordum acanthium) 2 vedergras Stipa pinnata 3 knikkende distel (Cardium nutans) 4 echte kruisdistel (Eryngium campestre) 5 Alsium (Arthemisia Absenthium) 2


Planten voor de vlindertuin


Hemelsleutel (Sedum spectabile), Ijzerhard(Verbena officinalis), Koninginnekruid of leverkruid
Gulden sleutelbloem (Primula veris), Judaspenning (Lunaria annua),Goudsbloem,Kaasjeskruid of Malva
Echte valeriaan, Damastbloem (Hesperis matronalis), Lavendel, Bijenvoer, Jasminum odoratissimum
Gele kamille,Venkel, Dille, Vlinderstruik (Buddleia davidii), Muurbloem (Erysimum), Erica carnea
duizendblad, Rode spoorbloem (Centranthus ruber), Oranje haviksblad, Engeltrompet Brugmansia
kliswortel, marjolein, Nieuw-Nederlandse aster ( Aster novi-belgii ), dropplant, Zeepkruid (Saponaria officinalis)
Griekse alant, Guldenroede, Rode zonnehoed (Echinacea purpurea), Blauwe knoop (Scabiosa succisa)
Verveine (Aloysia triphylla)

bronnen, referenties

1 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel 2 Bos, W. & R. von Mackensen (1997) Distels planten met karakter