Limnephilus rhombicus

Limnephilus rhombicus is een veel voorkomende schietmot met een enorme verspreiding, deze schietmot is in bijna het hele Noordelijk deel van de aarde te vinden ,in Vlaanderen en Nederland op zandgronden en dan in de buurt van beekjes, niet op de Waddeneilanden. De Limnephilus rhombicus neemt alleen nectar op en leeft op deze manier een korte tijd op de zandgronden met als enige doel voortplanting. Het zijn nachtdieren , welke ook sterk worden aangetrokken door lichtbronnen.

Limnephilus rhombicus 4

Schietmotten zijn onderling moeilijk van elkaar te onderscheiden, Limnephilus rhombicus heeft een grote doorzichtige vlek op de vleugels.

larve van Limnephilus rhombicus

De larven zijn goed gecamoufleerd in een huisje van gebouwd van materiaal wat op de bodem van het langzaam stromend beek je wordt vergaard , oa schelpjes. Grootste vijand zijn de vissen welke de kokers leeg knijpen.

1,2 larve zonder en met huisje 3 een stekelbaars bijt in kokertje van Limnophilus rhombicus en dwingt de larve naar buiten te komen 4 een volwassen Limnophilus rhobicus, vliegend. 5 rusthouding, de achtervleugels staat als een dak over het achterlijf 6 een kokerjuffer klimt uit het water omhoog3

kokerjuffers

De larves van schietmotten leven in het water en worden kokerjuffers genoemd. De reden van deze naam is dat deze larves van materiaal wat ze om zich heen vinden een koker bouwen. Die koker wordt met hun harde kop afgesloten. De kaken en poten steken naar buiten. Kokerjuffers kruipen over de bodem van een meertje of beek . Sommige zijn jagers en leven bijvoorbeeld van wormen, sommigen zijn planten eters en sommige eten aas. Er zijn verschillende groepen kokersjuffers en deze bouwen hun nest op dezelfde manier.

1 Slakkehuisvormige kokers van zand 2 Sericostoma-schietmotten maken hun kokers van fijn zand, deze soort komt veel in limburg voor.3,4 De kokers zijn van steentjes gemaakt, typisch voor schietmotten welke in de bergen leven. 5 Kokers welke aan wortels zijn vastgemaakt en uit zand bestaan. 6 koker gemaakt van slakkenhuisjes (planorbia sp.)7,8,9,10 huisjes gemaakt van stengel of blad 8 is het makkelijk herkenbare kokertje van Limnophilus rhobicus 11 waterschorpioen , een waterwants1
Verschillende kokerjuffers op een oude illustratie, met het huisje van Limnophilus rhobicus tweede van rechts, boven2

bronnen referenties :

1 Brehms 1905 :Het leven der dieren 1911 Magyar uitgave 2 Hashime Murayama is een japanse illustrator,geboren in 1879. Vanaf 1921 werkte hij voor het
tijdschrift National Geographic tot 1941: Hij maakte een lange reeks van schitterende illustraties.
Op deze website zijn te zien :
kokerjuffers en schietmotten

gupjes 3 Brehms 4 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : Frans Bosch