knotswier

Knotswier (Ascophyllum nodosum) is een veelvoorkomend bruinwier welke op rotsen langs de kust voorkomt. De kleur is bruin groen en vooral gelig daar waar de blaasjes zitten. Het heeft een groot verspreidingsgebied , de kust van de Noordelijke Atlantische oceaan tot aan de keerkring, inclusief het kanaal en noordzeekust, maar niet de Baltische zee.

Knotswier heeft gele blaasjes gevuld met een slijmerige inhoud, het bevat de geslachtscellen welke in de lente in het zeewater vrijkomen. De bladeren voelen taai en leerachtig aan. Onder het knotwier leven veel kreeftachtigen zoals de strandvlo die zich voedt met de vergaan zeewier: De strandvlieg doet dat ook en in grote getale. De strandvlo is zeker niet de enige welke zich voedt met de zeewier: De zeepissebed leeft ook van afval op het strand maar is ook in zee te vinden. Havenpissebed is daar te vinden waar er ook rotsblokken zijn.
1 steenloper (Arenaria interpres) zomerkleed 2  steenloper winterkleed 3 gewone of blauwe mossel (Mytilus edulis4 steenlopers vliegen weg 1  Blaaswier of bladder wrack (Fucus Vesiculosus) 2 knotswier (Ascophyllum nodosum) 3 Gezaagde zee-eik (Fucus serratus)1

knotswier als kunstmest

Langs de Oostkust van de VS en Canada wordt knotswier geoogst als kunstmest. Het bevat veel kalium en nitraten, fosfor, en ook veel zware metalen in kleine hoeveelheden. Het speelt een belangrijke rol in de voedselkringloop van de kustwateren en er is daarom veel verzet tegen het oogsten en de verwachting is dat het stopt. Knotswier is een ingrediënt in tandpasta met tandversterkende eigenschappen.

bronnen, referenties:

1 Ladybird books: ‘What to Look For in Summer’ , afbeelding gemaakt door Tunnicliffe. Charles Frederick Tunnicliffe (1901-79) was een bekend en productief illustrator van dieren in hun natuurlijke omgeving. Bekijk voor meer van zulke afbeeldingen : muurnavel, tijm, wollige sneeuwbal, pinksterbloem, voederbiet, strandvlo, geel walstro, helmgras, suikerwier, drieteenstrandloper