voederbiet

Een zeer productief knolgewas wat vooral als ruwvoer voor koeien wordt gebruikt. Voederbieten staan weer in de belangstelling nadat ze bijna verdwenen waren. Het kuilmais heeft de voederbieten verdrongen, mais leent zich beter voor automatisering. Mais is ook minder gevoelig voor bodemziektes. Nieuwe voederbiet rassen zijn beter bestand tegen bodemziektes.

bladeren van de voederbieten

Net als bij de gewone bieten zijn de bladeren van de voederbieten voedzaam en worden dus ook gevoerd aan paarden en koeien, varkens en geiten te voeren. Dit gebeurd dan direct na het oogsten, dus in de herfst.

voederbieten en koeien

Voederbieten worden erg graag door koeien gegeten, tot zo’n 10 kilo per dag: Voederbieten worden ook gebruikt om het wintergras eetbaar te maken: het wintergras wordt dan met de voederbieten gemengd: en op deze manier is het gras smakelijk genoeg voor de koe om het wel te eten.

zaaien voederbiet

Zaai voederbiet in de tweede helft van april. Afstand tussen de rijen is een halve meter, tussen de planten 20 centimeter. De grond dient bemest te zijn maar er moet wel een jaar tijd zitten tussen het momement van zaaien en bemesten bij gebruik van verse mest.

oogsten voederbiet

De oogst is in november of soms al in oktober.

Voederbieten kunnen enorm groot worden, het is het meest productieve gewas.
Het optimale gewicht is veel lager: voederbieten worden geoogst als ze
1 tot 2 kilo zwaar zijn.

rassen van voederbiet

Mammoth long red wordt 60 centimeter lang en is zeer productief.
Nieuwe rassen zijn tolerant voor rhizomanie en cercospora of rhiszoctonia.

problemen van de voederbieten

Het is moeilijk een ander voedergewas te vinden wat zo productief is. Maar dan moet wel alles goed gaan: in de eerste 6 weken groeit de voederbiet langzaam en is gevoelig voor zowat alles: droogte, te veel regen, onkruid. Na het oogsten moet het inkuilen zorgvuldig gebeuren: anders zullen de bieten verrotten. Voederbieten moeten ontbladerd worden om ze te bewaren ( en dus niet ontkopt). Het inkuilen van voederbieten is bewerkzamer dan dat van kuilmais.

GLB en de voederbieten

Er bestaat de kans dat het GLB systeem wordt ingevoerd waarbij de boer verplicht wordt drie gewassen te verbouwen. Naast gras en mais zou voederbiet is dan een logische keus zijn (of graan): het is zeer productief: een hectare geeft 100 ton voederbiet, wat minstens 15 ton droge stof oplevert.

Voederbieten worden opgeslagen in een kuil of , zoals hier, in een slurf , zo kunnen ze het hele jaar gebruikt worden. Het is nodig om een gewas toe te voegen wat het vocht vasthoudt wat de bieten verliezen. 1

VEM, voederbieten en mais

Vem is een maat voor energie welke een koe nodig heeft: Een koe gebruikt niet alle energie die in zijn voedsel zit. De standaard is gerst: 1 kilo gerst bevat 1000 VEM.
suikerbietenpulp 940
Mais 1100
Sojaschroot 1015
voederbiet 1050
Voederbieten leveren de grootste hoeveelheid VEM per hectare: ze worden goed verteerd, bevatten het makkelijk opneembare suiker, en weinig onverteeerbare stof (zoals lignine in gras en de stengels van mais). suikerbietenpulp begint schaars te worden: suikerbiet wordt minder verbouwd.

Ds waarde en voederbiet

De DS waarde is een maat voor de hoeveelheid suiker in de biet: hoe hoger de DS waarde des te meer suiker, des te meer energie. Ook is een hoge DS waarde een goed middel tegen bevriezing. (bevroren voederbieten mogen niet geoogst worden).

suikerbieten en voederbieten

suikerbieten worden soms verward met voederbieten.
Voederbieten komen de grond uit als ze oogstbaar
zijn , suikerbieten niet.
De bladeren van suikerbieten zijn spits,
die van voederbieten afgerond.

het loof van voederbieten

Het loof van voederbieten is lekker en kan geoogst worden zolang de bieten op het veld staan.

voederbieten en paarden

Paarden eten graag voederbieten en suikerbieten. Over een voederbiet doen ze lang om die op te eten. Paarden eten tot 5 voederbieten per dag. De bieten mogen rechtstreeks van het veld komen, laat dan het loof er dan ook aan zitten .
Voederbieten zijn een goed middel tegen paarden welke zich vervelen in de box. Als een paard nog nooit voederbiet heeft gegeten dan weten ze soms niet wat ze ermee moeten, het helpt dan de voederbiet doormidden te snijden. Voederbiet: de bladeren zijn giftig voor runderen, schapen en vooral varkens. Ze kunnen een te hoge dosis oxaalzuur. dosis ervan binnen krijgen bij eten van de bladeren. .

voederbieten als paardevoer

Voederbieten zijn het goedkoopste paardevoer in. de winter, en paarden lusten ze graag.

voederbieten en konijnen

Voederbiet en suikerbiet is goed en goedkoop konijnenvoer. het loof van de voederbiet is niet goed voor het konijn: te veel oxaalzuur.

voederbiet en mais

Voederbiet wordt verdrongen door het mais: mais is minder bewerkelijk om te telen, mais heeft nauwelijks last van onkruid. Voederbiet heeft een hogere productie per hectare maar is bewerkelijk omdat het gewas langzaam start: in die periode heeft het last van onkruid.

Voederbieten in september op rivierklei.

voederbieten en zilte grond

Voederbieten staan opnieuw in de belangstelling doordat het een gewas is wat goed bestand is tegen verzilting. Een en ander heeft te maken met de afkomst van de voederbiet; het is een veredelde strandbiet, een plant welke uitermate goed tegen verzilting bestand is.

voederbieten in de derde wereld

Door de hoge opbrengst en vooral het vermogen om op verzilte grond te groeien wordt voederbiet in toenemende mate in derde wereld landen verbouwd, zoals in delta van Pakistan.

voederbieten snijden voor Sint Maarten

Voederbieten worden uitgehold om er een lampion van te maken voor het St Maarten feest. Deze traditie gaat terug op de Middeleeuwen. Zet de bieten eerst twee dagen in water om ze wat zachter te maken, suikerbieten kunnen ook gebruikt worden.. Op de avond van St Maarten gaan de kinderen met hun lampion of biet en een mooi lied langs de deuren om veel lekkers op te halen Het Sint-Maartenfeest wordt op 11 november, of soms de avond ervoor, gevierd.

Amarantenfamilie

De amarantenmfamilie telt vele bekende leden.
Ze zijn goed tegen zout water en droogte bestand.
rode bieten, snijbieten, voederbieten, zeekraal, zeebiet of strandbiet,
suikerbiet, brave hendrik, spinazie wilde spinazie quinoa

landbouw op zilte grond

Nederland en Belgie verzilten in toenemende mate.
Wereldwijd is er net zoveel zoet als brakwater. Sommige groenten en granen zijn beter bestand tegen
verzilting dan andere, vooral de oudere gewassen doen het goed op zilte grond.

Allereerst de zilte planten (halofyten):

zeekraal, lamsoor of zeeaster

Daarnaast de zouttolerante groenten:

groene asperge, venkel, schorrekruid, lepelblad, fenegriek, koriander, zoethout, anijs, selderij, suikerbiet
snijbiet, rode biet, voederbieten, strandbiet, wilde spinazie, monniksbaard, koolzaad, zeekool, paardenboon,
witte abeel, Rode Tuinmelde, Zilte Rucola, IJskruid, Oesterblad, Hertshoornweegbree

zouttolerante granen:

haver, gerst, spelt

zouttolerant veevoer

eendekroos, huttentut

zouttolerante groenbemester

spurrie

bronnen, referenties:

1 Ladybird books: ‘What to Look For in Summer’ , afbeelding gemaakt door Tunnicliffe. Charles Frederick Tunnicliffe (1901-79) was een bekend en productief illustrator van dieren in hun natuurlijke omgeving. Bekijk voor meer van zulke afbeeldingen : muurnavel, tijm, wollige sneeuwbal, pinksterbloem, voederbiet, strandvlo, geel walstro, helmgras, suikerwier, drieteenstrandloper