strandvlo

Strandvlo (Talitrus saltator ) is een op het strand levend kreeftachtige welke nog net
met het blote oog waarneembaar is. Strandvlooien leven van vochtig plantaardig afval,
aangespoelde wieren bijvoorbeeld, zoals zeesla. Strandvlooien leven vooral s’nachts. Ze maken
gaatjes in het zand waarin zij zich verbergen. Strandvlooien worden sterk aangetrokken door
de geur van zeewier wat vergaat, aangespoeld. Zeesla ruikt bijvoorbeeld typisch naar spinazie.

Witoog strandvlo, welke vooral zich voedt met humus wat zich tussen de zandkorrels bevindt. De meest voorkomende is de gewone strandvlo welke van vergaan zeewier leeft.

Strandvlo en het zonnebaden

Strandvlooien kunnen lastig zijn wanneer het strand smal is. Bij het zonnebaden komen ze op bezoek.
Maar normaal blijven strandvlooien op het vochtige deel van het strand, om te voorkomen
dat ze uitdrogen. Wanneer je over het natte strand loopt zijn ze vaak als wolkjes om
de voeten te zien, de grotere opgeschikte exemplaren kunnen een meter hoog springen.
Strandvlooien zijn niet verwant aan de gewone vlo en eten alleen afval.

Strandvlo en het strand

De strandvlo leeft in de buurt van de vloedlijn. Ze hebben een verborgen leven onder aangespoelde
wieren, waar ze onderuit komen springen wannneer het dode wier wordt opgetild.

Strandvlo en de zee

Zoals alle copepods kunnen strandvlooien uitstekend zwemmen, en ook ademhalen, ze bezitten kieuwen.

Strandvlo en winterslaap

In de winter zijn er geen strandvlooien op het strand: ze hebben zich dan begraven, ongeveer een
halve meter diep in het zand.

Strandvlo en vijanden

Een typische vijand van de strandvlo is de strandplevier welke snel genoeg is om ze te vangen.
Een wulp kan met zijn lange snavel ingegraven zandvlooien vangen, maar vangt ze ook onder
aangespoeld zeesla. De steenloper vangt havenpissebed en strandvlo onder dikke lagen bruin zeewier. De dikkopzandgraver of dikkoploopkever (Broscus cephalotes) is een kever welke op het strand jacht maakt op strandvlooien.

1 steenloper (Arenaria interpres) zomerkleed 2  steenloper winterkleed 3 gewone of blauwe mossel (Mytilus edulis4 steenlopers vliegen weg 1 Blaaswier of bladder wrack (Fucus Vesiculosus) 2 knotswier (Ascophyllum nodosum) 3 Gezaagde zee-eik (Fucus serratus)3

de Strandvlo is nuttig

De strandvlo is nuttig, dit diertje verwijdert aangespoeld plantaardig afval en zet het om in humus.
Hierdoor kunnen planten zoals zandhaver en helmgras zich vestigen, het begin van duinvorming.

Strandvlo en glasvlo

De glasvlo is sterk verwant aan de strandvlo, ze zijn net zo plat maar leven in
het ondiepe water van de Noordzee, dus verder van het strand af, en
ze komen ook minder uitbundig voor. Een verschil tussen glas- en strandvlo
is de ongelijke grootte van de takken van de gevorkte sprieten
van de eerste.

pissebedden en kreeften van de Noordzee en Atlantische Oceaan
1 Noorse kreeft of Nephrops norvegicus 2  Veranderlijke steurgarnaal of Hippolyte varians 3  black squat lobster of Galathea squamifera
4  Gewone hooiwagenkrab of Macropodia rostrata 5 gewone spinkrab of Hyas araneus 6  gewone zwemkrab of Liocarcinus holsatus
7 geknikte aasgarnaal of Praunus flexuosus 8 gewone zeepissebed of Idotea balthica 9 kwelderspringer of Orchestia gammarellus
10 strandvlo of Talitrus saltator 11 havenpissebed

a Pontocrates arenarius, een Britse strandvlo. b Strandvlo (Talitrus saltator ) c Zandvlokreeft (Sulcator arenarius) d het wadkreeftje  (Corophium volutator) graaft een worm uit 2

rondom aangespoeld zeewier

De strandvlo is zeker niet de enige welke zich voedt met de zeewier: De strandvlieg doet dat ook en in grote getale. De strandvlo is zeker niet de enige welke zich voedt met de zeewier: De zeepissebed leeft ook van afval op het strand maar is ook in zee te vinden. Deze dieren vergallen het strand genot van de badgast. Daarom wordt met behulp van buldozers ochtends in alle vroegte het wier van het strand verwijderd door langs de vloedlijn te rijden. Havenpissebed is daar te vinden waar er ook rotsblokken zijn.

bronnen, referenties:

1 “Der Strandwanderer” by P. Kuckuck. 1905 2 A Volume of the Illustrated Natural History door J.G. Wood gepubliceerd in 1863 3 Ladybird books: ‘What to Look For in Summer’ , afbeelding gemaakt door Tunnicliffe. Charles Frederick Tunnicliffe (1901-79) was een bekend en productief illustrator van dieren in hun natuurlijke omgeving. Bekijk voor meer van zulke afbeeldingen : muurnavel, tijm, wollige sneeuwbal, pinksterbloem, voederbiet, strandvlo, geel walstro, helmgras, suikerwier, drieteenstrandloper