Beenbreek

Beenbreek (Narthecium ossifragum) groeit in grote velden in hoogveen: dit gebied is dan tijdens de bloei in de zomer helder geel gekleurd. Beenbreek plant zich vooral vegetatief voort met behulp van lange wortelstokken. Door de afgravingen van het hoogveen wordt beenbreek steeds zeldzamer. In de Kempen is de situatie ongeveer net als in Drenthe: er is nog maar weinig echte hoogveen over.

Beenbreek (Narthecium ossifragum) heeft lancet vormige bloemblaadjes welke gespreid staan rondom de bloem. Deze blaadjes verkleuren naar groen-geel aan de uiteinden. Er zijn 6 meeldraden per bloemen , deze staan op geruime afstand van de stamper zodat zelfbevruchting niet goed mogelijk is. De zaaddozen zijn bruin en de bloem verkleurd naar bruin bij het begin van augustus. De zaden zijn er veel en zijn draadvormig. Biezonder is dat dez plant geen honing vormt, het moet het dus van de gele kleur hebben en de geur welke op die van de nachtorchis lijkt. Hierdoor worden insekten aangetrokken . 1
1 struikheide Calluna vulgaris 2 Gewone dophei ( Erica tetralix ) 3 Kraaiheide (Empetrum nigrum) 4 Beenbreek (Narthecium ossifragum) 5 ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) 6 Vetblad (Pinguicula vulgaris) 7 wulp (Numenius arquata) 8 korhoen (Lyrurus tetrix of Tetrao tetrix) 9 beflijster (Turdus torquatus)  10 vos (Vulpes vulpes)11 smelleken (Falco columbarius)  12 wilde kat (Felis silvestris)13 hageheld (Lasiocampa quercus) 14 veenhooibeestje (Coenonympha tullia)1

bronnen , referenties:

1 Met dank voor de mooie foto van steenbreek: Marco de Jong