heggenrank

Heggenrank (Bryonia dioica) is een meerjarige klimplant welke vooral op arme gronden te vinden is zoals op zandgrondzoals de duinen. De heggerank is berucht om de giftigheid: Met name de bessen nodigen uit tot plukken maar zijn erg giftig als ze onrijp zijn (groen) . Als ze rijp zijn, zijn ze wel eetbaar en rood , maar hebben alleen toepassing als ingredient van stijfselpudding. Heggerank sterft in de winter af, om in zomer weer snelgroeiende stengeltjes te vormen welke aan een dikke wortelstok ontspringen. De bloeitijd is lang, van mei tot eind september.De heggerank komt makkelijk tot 4 meter hoogte. De bloeitijd is van mei tot einde september.

De bloementjes zijn klein en van onder behaard.

De heggenrank (Bryonia dioica) is tweehuizig: Er bestaan dus mannelijke en vrouwelijke heggeranken, waarbij de mannetjes in de meerderheid zijn. Ook de bloemen van de mannelijken zijn groter dan die van de vrouwelijke bloemen, en er zijn veel meer mannelijke dan vrouwelijke planten. Natuurlijk ontstaan de kleurige bessen alleen aan de vrouwelijke plant. Afgebeeld is de vrouwelijke plant.

Heggenrank verspreidingsgebied

Het verspreidingsgebied is groot , midden-Europa en midden-Azie, en heggenrank is algemeen in dt gebied.

1 Stengelrank is een rank welke aan de stengelknop ontspringt, een kenmerk van de komkommerfamilie. Wanneer de rank zich vastgehecht heeft aan een andere plat vormt het twee tegengesteld draaiende kurkentrekkervormige windingen. 2 Bloemknoppen en bloem zijn klein 3  De handnervige bladeren staan aan de stengel tegenover de rank. 4 Een rank welke geen contact heeft gemaakt met een andere plant. Door de circelvorming trekt deze rank de plant dan naar zo een tak toe. De besjes: rood is eetbaar , groen is giftig.

Heggenrank als waardplant

De heggenrankbij (Andrena florea) is een kleine zandbij.

Heggenrank komt veel voor en is over een groot gebied verspreid, daardoor zijn er insecten ontstaan welke zich in deze plant gespecialiseerd hebben. Zowel het Heggerank lieveheersbeestje (11 stippen) als de heggerankboorvlieg zijn tot de heggerank beperkt. De heggenrankbij (Andrena florea) is een ander gespecialiseerd insect.

Heggenrank en de komkommerfamilie

De heggerank is de enige inheemse vertegenwoordiger van de komkommerfamilie in Nederland en Vlaanderen

komkommerfamilie of Cucurbitaceae

Een zeer belangrijke familie voor de mens, deze familie levert biezonder veel gewassen. De bladeren zijn vijf handig, met 5 nerven en vaak behaard, net als de stengels: Deze zijn of klimmend of kruipend met ranken. De bloemen hebben heldere kleuren. Er zijn 5 meeldraden per bloem. De stamper is on een aparte bloem. De zaden zijn plat en bevatten olie.

1 fleskalebas (Lagenaria siceraria) 2 Komkommer (Cucumis sativus) 3 Sopropo, balsempeer (Momordica balsamina) 4 springkomkommer, spuitkomkommer of ezelskomkommer (Ecballium elaterium of Momordica elaterium) 5 Slangkalebas (Trichosanthes cucumerina var. anguina) 6 Heggenrank (Bryónia dióica)