zwarte watertor

De zwarte watertor is hier in het midden van een schilderij en schoolplaat van M
Koekoek. De zwarte waterkever was toen, in 1940, nog veel
voorkomend. Maar tegenwoordig beschermd, maar zeker niet
zeldzaam.

1 bruine kikker 2 ringslang 3 kikkervisjes 4 groene kikker 5 zwarte watertor met nest 6 kleine watersalamander man, vrouw 7 geelgerande watertor 8 waterspin 9 kokerjuffer 10 waterschorpioen 1 gele lis 2 gele plomp 3 riet

Zwarte watertor, waterkever

De zwarte watertor of Grote spinnende waterkever (Hydrophilus piceus) is de reus onder de waterinsecten. Ook is het dier veel zwaarder dan het vliegend hert. Het leeft bij voorkeur van plantaardig voedsel dan wel aas. Om deze reden kan het goed in een terrarium of slootaquarium worden gehouden, en natuurlijk in de vijver.

Grote spinnende waterkever als huisdier

de Grote spinnende waterkever is een makkelijk en mooi huisdier. het eet uit de hand en went daar snel aan. Bij verwaarlozing wil er wel eens een watersalamander sneuvelen.

De Grote spinnende waterkever, de stekel is zichtbaar, de enorm larve en een prooi : de poelslak. De waterplant is het hoornblad.

Grote spinnende waterkever ademhaling

Het dier ademt door de dikke holle voelsprieten. Het bewaart de lucht in een bel lucht onder de buik.

zwarte watertor en de stekel

Onder de buik heeft de zwarte watertor een 2 centimeter lange stekel welke zich in een snoek boort die de zwarte watertor in zijn bek neemt. Deze stekel kan ook in het bot van een hand doordringen.

de trek van de watertor

Op een zomerse nacht kan de Zwarte watertor lange afstanden vliegen. Het laat zich dan van grote hoogte in een waterplas vallen, maar op de ruiten van kassen.

nestbouw

Hierin onderscheidt zich de zwarte watertor van alle
anderen kevers: Het bouwt een nest onder water,
meestal van eendekroosbladeren waarna ze de eitjes erin legt.
Het nest gedraagt zich dan daarna als een bootje:
het drijft rond. Typisch is een soort schoorsteentje
op dit bootje, waarvan de functie niet duidelijk is:
Sommigen , zoals Heijmans en Thijsse in het verleden,
denken dat het met luchtverversing te maken heeft.

De larve van de Grote spinnende waterkever

De larve van de watertor is een
griezelig vraatzuchtig dier, vergelijkbaar met de larve
van de geelgerande, het eet alleen levend voer,
zoals kikkervisjes en jonge salamanders.
Het overtreft in grootte de larve van de geelgerande
en lijkt nog het meeste op een worm. Dit dier kan
een flinke en pijnlijke wond aan de hand toebrengen!
Het kan ook zwarte wolkjes uitstoten om belagers
te misleiden.
Grootste vijand van de zwarte waterkeverlarve is het stekeltje, merkwaardigerwijs
is de larve ook de grootste vijand van het stekeltje. Omdat de zwarte waterkever niet gevangen mag worden, is het noodzakelijk om de larves is te kweken tot het volwassen dier.

huisdieren Op deze website staan enkele minder bekende dieren
genoemd welke als huisdier te houden zijn. Enkele van deze dieren staan op de Rode lijst.

eekhoorn, zilvermeeuw, ekster, gans, eend, parelhoender, pauw, kip, poelslak, wijngaardslak, zeekat, egel, reiger,
zwarte waterkever, groene kikker, bruine kikker, kamsalamander, waterbuffel, wild zwijn
bruine rat, dwergmuis, huismuis, minivarken, konijn, hazelworm, kauw