Groot sterremuur

Groot sterremuur (Stellaria holostea) is een veelvoorkomende bodembedekker welke in het voorjaar grote plakaten in het bos vormt. open plaatsen in het bos, bosranden weilanden en verstoorde grond. De bevruchting is met hommels en bijen in het voorjaar . De bloemblaadjes zijn donkergroen. De voortplanting is met wortelstokken, de verspreiding via het zaad is belangrijk voor de lange afstand.

Sterremuur 1 heeft tot de helft ingesneden bloemblaadjes: op deze manier lijken er tienblaadjes te zijn , maar het zijn er maar vijf. Er zijn andere muursoorten , deze hebben totaal ingesneden bloemblaadjes.

Groot sterremuur kan tot 10 meeldraden per bloem tellen, maar meestal is het aantal lager. 4Het vormt zeer productief nieuwe knoppen , waardoor en plakaten Groot sterremuur ontstaan en het soms lijkt alsof er nog sneeuw ligt.

In het Beukenbosch: 1 Helmbloem 2 Mansoor 3 Boslathyrus 4 Peperboompje 5 bosanemoon 6 leverbloempje , wit, blauw 7 levermos 8 Sterremuur2

muurachtigen of Caryophyllaceae

Een soortenrijke familie welke alleen op het Noordelijke halfrond voorkomt, met een 5 bladige kelk, er zijn per bloem 2 rijen meeldraden , 8 of 10 stuks. De vrucht is een doosvrucht. De bloeiwijze is een gevorkt bijscherm. Er zijn bekende leden , zoals dag koekoeksbloem en de gewone koekoeksbloem. Akkerhoornbloem en sterremuur en zeepkruid.

bronnen referenties

1 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, limnephilus lunatus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel, rolklaver , vijverloper , Grote groene sabelsprinkaan, Zuidelijk spitskopje , kleine groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan , geringde roofwants, gewone oeverloper, ringslang, wolzwever , steekmug ,schaarse pantserwants , schuimbeestje , zwartbronzen zandbij boerenwormkruid, nagelkruid, blauwe lis, iris witte halvemaanszweefvlieg , witte moerbei , gewone wesp , voederwikke , pendelzweefvlieg , kleine kaardebol, bosanemoon, sterremuur, eenbes, 2 Natuurleven der geheele aarde 1926 plaat 24 3 Met dank voor de mooie foto: Loes zie ook: groot sterremuur, gewone goudwesp , witte dovenetel , wilde hyacint , gele iris , bijenwolf 4 Jac P. Thijsse “De levende natuur ” pag 112-114 (1924)