rolklaver

De bloem van de rolklaver varieert van eigeel tot oranje , de knop is vaak roodachtig. De stengel is gevuld, die van de sterk lijkende moerasrolklaver (Lotus pedunculatus) is hol.

 Rolklaver trekt veel bijen aan, de gewone honingbij maar ook solitaire bijen.
De Osmia bicolor gebruikt slakkenhuisjes om een nest te bouwen en bedekt deze met naalden. Het mannetje is donkerder en groter dan het vrouwtje.4

Sluipwesp sp.
2 Osmia bicolor, het mannetje komt aanvliegen
3 Osmia bicolor, het vrouwtje op rolklaver, een drachtplant.
Chrysis trimaculata
5 Osmia bicolor, het vrouwtje vliegt met een dennenaald
gewone rolklaver of Lotus corniculatus

1 Zwart knoopkruid (Centaurea nigra) 2 sint-janskruid (Hypericum perforatum)  3 rolklaver (Lotus corniculatus var. corniculatus)

klaver of trifolium

De klaverfamilie (Trifolium) is een groep planten welke
in staat stikstof direct uit de atmosfeer te binden,
dit dan is samenwerking met rhizonium-bacterien welke in de
grond leven. Op deze manier verrijkt klaver de grond
en is klaver vooral op arme gronden te vinden.
Klaver heeft één blad per steeltje, elk blad
bestaat uit drie deelblaadjes, een zogenaamd
gesegmenteerd blad.
Op deze website is aanwezig:

Wondklaver
Rode klaver
Zeerupsklaver
Witte klaver
Inkarnaatklaver
rolklaver

bronnen, referenties

1 “British Wild Flowers”, 1957 , geillustreerd door Rowland Hilder (1905-1993) en zijn vrouw Edith (1904-1992). 2 British Museum “Chalk grasland” lente tafereel van kalkminnende planten. 3Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel, rolklaver 4 Uit het boek van H. Friese “Die europaischen Bienen”. fin du siecle De achtergrond is de stad Innsbruck.