Witte klaver

Witte klaver of Trifolium repens is een zeer veel voorkomende vaste plant uit de klaver familie.
Deze plant wordt veel ingezet als groenbemester met een drievoudig
doel: veevoer, onkruid onderdrukking en het voegt stikstof toe.

Witte klaver wordt een halve meter hoog1.De bloem bestaat uit buisbloemen.

witte klaver als veevoeder

Witte klaver wordt bijgezaaid in grasland: De hoeveelheid ruwvoer neemt dan toe. Dit is vooral belangrijk bij biologische boeren. Daarnaast verbetert witte klaver de smaak van het gras, koeien eten meer.

Witte klaver vermeerdert zich vooral via uitlopers waarbij de knoop beschermd ligt. Witte klaver is daarom geschikt voor begraasde weides.

witte klaver zaaien

Witte klaver mag niet na augustus gezaaid worden, dit is slecht voor de ontwikkeling van het klaver en andere onkruiden worden dan niet meer onderdrukt, zoals muur.

witte klaver als groenbemester

Witte klaver bindt ongeveer 100 kilo stikstof per hectare, en verbeteren de grondstructuur.Daarnaast worden andere onkruidsoorten onderdrukt. Door de levering van stikstof kan er minder kunstmest gebruikt worden. Daar komt dan nog bij dat de stikstof welke via witte klaver wordt toegevoegd niet te hoeft worden bijgegeven. Dit is de meest logische reden voor het stijgend gebruik van witte klaver. Hoe minder stikstof het weiland voor het zaaien bevatte, des te meer stikstof voegt witte klaver toe.

witte klaver vermeerdering

In de dode bloemen zitten twee zaadjes verstopt. Dit zaad ontkiemt makkelijk, en wordt dan door mieren vervoerd. Maar verreweg de meest gebruikte methode is het vormen van lange uitlopers, deze ontstaan uit de knopen, de plaats waar een stengel zich splitst.

klaver honing

Witte klaver trekt veel hommels en bijen aan . De klaverhoning is ondoorzichtig, versuikert snel en wordt vooral door kinderen gewaardeerd.

klaverhoning is de meest geliefde kinderhoning.

klaver of trifolium


De klaverfamilie (Trifolium) is een groep planten welke
in staat stikstof direct uit de atmosfeer te binden,
dit dan is samenwerking met rhizonium-bacterien welke in de
grond leven. Op deze manier verrijkt klaver de grond
en is klaver vooral op arme gronden te vinden.
Klaver heeft één blad per steeltje, elk blad
bestaat uit drie deelblaadjes, een zogenaamd
gesegmenteerd blad.
Op deze website is aanwezig:

Wondklaver
Rode klaver
Zeerupsklaver
Witte klaver
Inkarnaatklaver
rolklaver