eenbes

Eenbes (Paris quadrifolia) is een zeldzame , kwetsbaar lijkende plant. Het groeit aan een lange wortelstok. op een lange stengel onspringen 4 bladeren en op het uiteinde is een bes te vinden. De hele plant is fitig en heeft een vieze smaakl , welke wordt veroorzaakt door gifstoffen, zeepachtigen of saponines. Eenbes is in het voorjaar te zien.

Eenbes staat hier bloei , vanaf begin april tot het begin van de zomer. Boven de 4 bladeren zijn er 4 kelkblaadjes te zien , en daar dan weer 8 kelkblaadjes boven te zien , puntig,geel en langwerpig . Boven het vruchtbeginsel (de latere blauwe bes) zijn er 4 helmdraden, welke meestal oranje zijn gekleurd maar hier niet. De belangrijkste manier van voortplanten is de ongeslachtelijk, via lange rechte wortelstokken. De bloem heeft een rottingsgeur waar aasvliegen op af komen.

verspreiding eenbes

Eenbes komt in vochtige oude kalkrijke bossen voor en is nogal kwetsbaar voor veranderingen en droogte. Eenbes komt in het midden en oosten van Vlaanderen voor en het zuiden en oosten van nederland maar is nergens talrijk. Het heeft een groot verspreidingsgebied in Europa en Azie.

Het voorjaar 1 speenkruid (Ficaria verna verna) 2 Maarts viooltje (Viola odorata) 3 Witte klaverzuring (Oxalis acetosella) 4 bosgeelster  (Gagea lutea)5  bosanemoon (Anemone nemorosa) 6 eenbes  (Paris quadrifolia) 7 Grootbloemige sterremuur (Stellaria holostea) 8 kleefkruid (Gallium aparine) 9 witte dovenetel (Latnium album) 10 Gewone valeriaan (Valeriana officinalis)11 Lievevrouwebedstro (Galium odoratum) 12 bitterzoet (Solanum dulcamara) 13 Heggenwikke (Vicia sepium)14 Vogelwikke (Viccia cracca)15 Moeslook (Allium 1oleraceum16 Heggenrank ( Bryonia dioica) 1

bronnen, referenties

1 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, limnephilus lunatus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel, rolklaver , vijverloper , Grote groene sabelsprinkaan, Zuidelijk spitskopje , kleine groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan , geringde roofwants, gewone oeverloper, ringslang, wolzwever , steekmug ,schaarse pantserwants , schuimbeestje , zwartbronzen zandbij boerenwormkruid, nagelkruid, blauwe lis, iris witte halvemaanszweefvlieg , witte moerbei , gewone wesp , voederwikke , pendelzweefvlieg , kleine kaardebol, bosanemoon, sterremuur, eenbes 2