witte halvemaanzweefvlieg

De witte halvemaanzweefvlieg (Scaeva pyrastri) is een algemeen voorkomende zweefvlieg welke in Vlaanderen en Nederland in open terrein te vinden is, zoals wegberm en weiland.

De Witte halvemaanzweefvlieg bezoekt de Blauwe lis (Iris gemanica) en volgt dan de route welke de blauwe lis met behulp van de baard aanwijst om de honing te bereiken. De Witte halvemaanzweefvlieg bezoekt bloemen voor nectar en stuifmeel. De larves voeden zich met grote hoeveelheden bladluizen.

1 Kleine aurelia of Vanessa urticae
2 aardhommel of Bombus terrestris
3 lieveheersbeestje of Coccinella septempunctata
4 tuinloopkever of Carabus hortensis
5 halvemaanzweefvlieg of witte halvemaanzwever of Scaeva pyrastri
blinde bij of Erystalis tenax
7 Geelgestreepte modderkever of staphylinus caesareus
1 witte dovenetel of Lamium album
2 akkerdistel of Cirsium arvense
3 wilde peen of Daucis carotis

Witte halvemaanzweefvlieg bezoekt smalle weegbree. 1

zweefvliegen hebben vaak een soortgelijke tekening als de Witte halvemaanzweefvlieg 2, hier het vrouwtje. 1 Bessenbandzweefvlieg (Syrphus ribesii ), vrouw 3  gewone pendelvlieg (Helophilus pendulus),vrouw 4 Gewone citroenzweefvlieg (Xanthogramma pedissequum), man

bronnen, referenties

1 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, limnephilus lunatus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel, rolklaver , vijverloper , Grote groene sabelsprinkaan, Zuidelijk spitskopje , kleine groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan , geringde roofwants, gewone oeverloper, ringslang, wolzwever , steekmug ,schaarse pantserwants , schuimbeestje , zwartbronzen zandbij boerenwormkruid, nagelkruid, blauwe lis, iris witte halvemaanzweefvlieg 2  Uit het verkade album “De bloemen en haar vrienden ” Tekst van Jac. P. Thijsse ,illustraties J. Voerman 1934, zie ook : vosje 3 Walker (1851, Plate X)