zwartbronzen zandbij

Zwartbronzen zandbij (Andrena nigroaenea) kondigt de lente aan : vroeg in het vooraar vliegt deze zandbij op wilg en paardenblorm, en in april ook op fluitenkruid. Het is een algemeen voorkomende zandbij in Vlaanderen en Nederland, maar is nergens talrijk. Biezonder aan dit duur is het diepe nest wat het maakt , tot 1 meter diep, en de grondsoort is daarbij niet belangrijk.

Het typische kenmerk van de zwartbronzenzandbij is de behaarde zwarte kop. 2

zandbijen of Andrena

Zandbijen of Andrena hebben de vrouwtjes lange haren aan hun achterpoten, waartussen ze stuifmeel verzamelen. De nesten worden in de zandbodem gegraven, elke soort heeft een eigen diepte: van net onder het oppervlakte tot een meter de diepte in. Het bestaat uit een gang met enkele zijtakken waarin de nestcellen. Elke nestcel wordt bevoorraad met een klompje stuifmeel, waarop het vrouwtje een ei legt, waarna ze de nestcel afsluit.

Bijen, hommels en wolzwever in het vroege voorjaar.
wilg, vrouwelijke bloemen
wilg, mannelijke bloemen
1 Honingbij
wolzwever
3 vosje (Andrena fulva)
doornkaakzandbij (Andrena trimmerana of andrena spinigera)
asbij (Andrena cineraria),
Tweekleurige zandbij (Andrena bicolor) 
Grijze rimpelrug (Andrena tibialis)
Meidoornzandbij (Andrena scotica)
zwartbronzen zandbij (Andrena nigroaenea)
10 sierlijke wespbij (Nomada panzeri)
11 Gewone dubbeltand (Nomada ruficornis)
12 aardhommel ( Bombus terrestris.)
13  boomhommel ( Bombus hypnorum)
14 weidehommel (Bombus pratorum) 1

bronnen, referenties

1 Uit het boek van H. Friese : “Die europaischen Bienen”, Jena is op achtergrond (1904). zie ook: scherpe boterbloem 2 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, limnephilus lunatus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel, rolklaver , vijverloper , Grote groene sabelsprinkaan, Zuidelijk spitskopje , kleine groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan , geringde roofwants, gewone oeverloper, ringslang, wolzwever , steekmug ,schaarse pantserwants , schuimbeestje , zwartbronzen zandbij