vosje

Het vosje is met lange bruine haren bezet en heeft een zwarte kop. De bruine haren staan in bundels, ernaast is het donkere lijf te zien. Het dier is iets meer dan een centimeter groot . Het mannetje zoals op deze foto, heeft een witte baard. 2

Bijen, hommels en wolzwever in het vroege voorjaar.
wilg, vrouwelijke bloemen
wilg, mannelijke bloemen
1 Honingbij
wolzwever
3 vosje of Andrena fulva
Andrena spinigera,
Andrena cineraria,
Andrena bicolor,
Andrena tibialis,
Andrena scotica
zwartbronzen zandbij (Andrena nigroaenea)
10 sierlijke wespbij (Nomada panzeri)
11 Gewone dubbeltand (Nomada ruficornis)
12 aardhommel ( Bombus terrestris.)
13 Bombus hypnorum
14 Bombus pratorum 1

vosje man en vrouw op bindwilg( (Salix x rubens) , uit een Verkade album3

bronnen, referenties

1 Uit het boek van H. Friese : “Die europaischen Bienen”, Jena is op achtergrond (1904). 2 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, limnephilus lunatus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel, rolklaver , vijverloper , Grote groene sabelsprinkaan, Zuidelijk spitskopje , kleine groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan , geringde roofwants, gewone oeverloper, ringslang, wolzwever , steekmug ,schaarse pantserwants , schuimbeestje , zwartbronzen zandbij ,vosje 3 Uit het verkade album “De bloemen en haar vrienden ” Tekst van Jac. P. Thijsse ,illustraties J. Voerman 1934, Thijsse noemde het vosje de “zijden graafbij” zie ook : witte halvemaanzweefvlieg