Groot akkerscherm

Groot akkerscherm (Ammi majus) is een eenjarig schermbloemige welke in vruchtbare kalrijke grond groeit en schaduw of in halfschaduw wil groeien. Groot akkerscherm is oorspronkelijk een plant uit het Middelandse zee gebied.

Het grote scherm bestaat uit 9 tot 30 schermpjes die samen een licht gebold vlak vormen. Hier komen dan vooral veel zweefvliegen nectar zoeken, zoals hier Groot langlijf. Op de stengel welke door het scherm steekt is een mug te zien, de late zwartpootrouwvlieg (Bibio ferruginatus).

Groot akkerscherm en fijn akkerscherm

Groot akkerscherm en fijn akkerscherm zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, het meest onderscheidend zijn de bovenste bladeren van Groot akkerscherm , deze zijn erg smal , de onderste bladeren zijn juist breed. Bij fijn akkerscherm is dat onderscheid minder groot. Het scherm van groot akkerscherm staat enigzins bol , dat van fijn akkerscherm juist enigszins hol.

Kleine bijvlieg is een veel voorkomende zweefvlieg en loopt van bloementje naar bloementje, op een scherm kunnen predatoren zich moeilijk verbergen.