timotee gras

timotee gras

Timotee (Phleum pratense subsp. pratense) is een belangrijk voedergewas voor runderen. Daarnaast is het ook veel voorkomend in de wegberm en op dijken. Timotee is goed bestand tegen maaien, maar minder goed tegen betreding door koeien. Het vormt meerjarige zoden en wordt tot anderhalve meter hoog.

Verspreiding timotee

Voor de verspreiding op afstand heeft Timotee zaadjes met haakjes welke door vogels en dieren via de vacht worden verspreid. Opmerkelijk is de grote verspreiding en gehardheid van timotee : het komt tot boven de poolcircel voor. Voor de korte afstand vornt het wortelstokken (vegetatieve vermeerdering). Scheuring van de pollen is ook mogelijk.

klitvruchten en weerhaken

De zaden worden door dieren verspreid, ze blijven hangen aan de vacht van knaagdieren, vogels , paardestaarten, maar ook aan kleren. Het is een vorm van epichorie: De verspreiding van zaad over grote afstanden met zo weinig mogelijk energie. Bij timotee worden de weerhaakjes verwijderd wanneer het als graszaad wordt verkocht.

1 Klit (Arctium sp.)

2 Vergeetmijniet (myositis)

3 Kleefkruid (Gallium aparine)

4 Geel nagelkruid (Geum urbanum)

5 Rupsklaver,alfalfa (Medicago)

6 Tandzaad (Bidens)

7 Agrimonie(agrimonie eupatoria)

8 Lievevrouwebedstro (Gallium odoratum)

9 Stekelnootje

10 Gewoon raaigras (Ambrosia Artimiifolia)

11 Groot heksenkruid

12 Sweet Cicely (Osmiorhiza)

13 American stickseed (Hackelia deflexa)

14 Wilde wortel

15 Timotee

Deze grassoorten worden in de veeteelt gebruikt:

1 Glanshaver of Frans raaigras ( Arrhenatherum elatius)

2 Kropaar (Dactylis glomerata)

3 Gewoon reukgras(Anthoxanthum odoratum

4 Timotee gras of Timothee (Phleum pratense subs. pratense)

5 Grote vossestaart (Alopecurus pretensis)

6 Gestreepte witbol (Holcus lanatus)

7 Engels raaigras (lollium perenne)

8 Rietzwenkgras (festuca arundinacea, Festuca eliator)

timotee graszaad

Timotee dient telkens weer ingezaaid te worden want het wordt verdrongen door andere grassoorten. Voor de inzaai in grasland zijn er zogenaamde weidetypen en hooitypen. De weidetypen bloeien later dan de hooitypen. Timotee wordt vaak in kleine hoeveelheden aan zaadmengsels voor weilanden toegevoegd, bijvoorbeeld 10%. De geur van timothee is onweerstaanbaar is voor koeien. Voor paardeweides wordt timotee in hogere hoeveelheden toegevoegd, bijvoorbeeld 20%.

Timotee gras allergie

Timotee gras is een bekende sterke verwekker van graspollenallergie. Er zijn veel mensen welke een graspollenallergie hebben en wanneer zijn met pollen in contact komen daarop reageren met een loopneus of rode tranerige ogen, de allergische rhinitis en conjunctivitis. Een therapie daarvoor zijn tabletten met graspolextract van timotheepollen of onderhuidse toedienning van timothee-extract. Belangrijk is dat er dan eerst een positieve reactie is geweest op een huidpriktest of dat een positieve IgE test op graspollen is gevonden.

hooikoorts seizoen en grassen

Hooikoortsklachten: meestal zijn er meerdere van de
volgende klachten: neus: verstopt of loopneus, niezen.
keel: slijmin de keel.
ogen: branderig of jeukend.
de hooikoortsklachten worden allergische rhinitis genoemd.

hooikoorts verwekkers

grassenstuifmeel:
Grassen: De belangrijkste veroorzakers van hooikoorts,
van mei tot augustus, maar met name eind mei en juni,
dus het hooiseizoen.
Bijvoet: bloeit in augustus.

bomenstuifmeel:
els: bloeit in maart , soms al eerder.
berk bloeit in april, begin mei.
ambrosia vanaf augustus