bosanemoon

De bosanemoon (Anemone nemorosa) is een bodembedekkende kleine plant welke
vroeg in het voorjaar te bewonderen is. De bosanemoon
heeft witte, lichtgrijze of lichtroze bloemen.
De bosanemoon plant zich vooral voor met wortelstokken ,
maar heeft ook zagen. Deze worden dan voorzien van
mierebroodjes, en dan door mieren verspreid. De bosanemoon
komt veel voor , zowel in het bos als in de buurt van water.

De bosanemoon (Anemone nemorosa) vormt grote groepen aan de bosrand verbonden door wortelstokken.

groeien

De belangrijkste manier van verspreiding van de bosanemoon
is door groei van de wortelstokken. Deze groeien aan bij de
eindknop en sterven na enkele jaren weer af. Op deze manier
verplaatst de bosanemoon zich langzaam door de tuin en op
de bodem van het bos.

bosanemoon en het mikroklimaat

Bosanemoon groeit in een veel gematigder klimaat dan de meeste omringende planten , dit wordt veroorzaakt door het mikroklimaat in de bossen. Zo gauw bladeren het bladerdak bedekken van het bos waaronder bosanemoon groeit neemt de gemiddelde temperatuur af, de windsnelheid neemt af en de vochtigheid neemt toe: Ook beschermen de wortels van de bomen tegen periodes van verdroging. Een en ander is door de Universiteit van Leuven geobjectiveed in een langlopend en wijd verspreid onderzoek “De bossen met het grootste ‘airco-effect’ zijn hoge, dichtbegroeide bossen met een goed gesloten bladerdak. Het verkoelend effect is ook groter naarmate de omgevingstemperatuur hoger is. Hoe warmer het is, hoe meer water de bomen zullen verdampen”. 4

verspreiding bosanemoon

Het verspreidingsgebied van de bosanemoon is groot :
behalve Europa is de Bosanemoon ook in Siberie te vinden,
in Japan en bij Lhasa, in Tibet. Ook in het gebied
rondom Boston in de USA is de bosanemoon aanwezig.

1 speenkruid (Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer) 2 maarts viooltje (Viola odorata) 3 witte klaverzuring (Oxalis acetosella) 5 bosanemoon (Anemone nemorosa) 6 eenbes (Paris quadrifolia) 7 vogelmuur of sterremuur (Stellaria media) 8 kleefkruid (Galium aparine) 9 gele dovenetel ((Lamiastrum galeobdolon) 10 echte Valeriaan (Valeriana officinalis) 11 lievevrouwebedstro (Galium odorata) 12 bitterzoet (Solanum dulcamara)13 Heggewikke (Vicia sepium) 14 Vogelwikke (Vicia cracca)15 moeslook (Allium oleraceum)
16 
Heggerank (Bryonia cretica) 1

In het Beukenbos: 1 Helmbloem 2 Mansoor 3 Boslathyrus 4 Peperboompje 5 bosanemoon 6 leverbloempje , wit, blauw 7 levermos 8 Sterremuur3

bronnen,referenties

1 Natuurgenot, Wandeltochten over Velden en Wegen, door Bosch en Hei, langs strand en duin – 1900 zie ook : boerenwormkruid 2 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, limnephilus lunatus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel, rolklaver , vijverloper , Grote groene sabelsprinkaan, Zuidelijk spitskopje , kleine groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan , geringde roofwants, gewone oeverloper, ringslang, wolzwever , steekmug ,schaarse pantserwants , schuimbeestje , zwartbronzen zandbij boerenwormkruid, nagelkruid, blauwe lis, iris witte halvemaanszweefvlieg , witte moerbei , gewone wesp , voederwikke , pendelzweefvlieg , kleine kaardebol, bosanemoon 3 Natuurleven der geheele aarde 1926 plaat 24 4 “FutureNature” Koenraad van Meerwijk, KU Leuven.