witte dovenetel

De witte dovenetel (Lamium album) is een veel voorkomend meerjarig kruid, welke in het voorjaar snel uit de wortelstokken omhoog komt. De witte dovenetel komt daar voor waar ook de reuze berenklauw en de grote brandnetel groeit, dus voedselrijke vochtige grond aan de rand van het bos. De witte dovenetel bloeit in de zomer met geelachtige witte bloemen, half onder de bladeren verborgen.

witte dovenetel en voortplanting

Verreweg de belangrijkste manier van verspreiding voor de witte dovenetel zijn de wortelstokken. Voor de verspreiding over lange afstand dienen de zaadjes.

Van onderen bezien zijn de zwarte meeldraden goed te zien , deze liggen twee aan twee tegen het bovenste bloemblad gedrukt , veilig voor de regen. Bezoekende hommels nemen het stuifmeel mee op de rug en voorkomen zo zelfbevruchting. Ook te zien : de dichte beharing van stengel en bloem.

witte dovenetel en hommels en bijen

Omdat deze bloemen veel honing bevatten worden ze veel bezocht door hommels en bijen, zoals de grote wolbij, andoornbij, nepetabij, gouden metselbij, kauwende metselbij, rosse metselbij, grashommel, en aardhommel.

witte dovenetel en brandnetel

Dovenetel lijkt sterk op de brandnetel en wordt daarom door grazende dieren gemeden. De bladeren zijn veel minder scherp gekarteld dan die van de brandnetel, de stengel is vierkant met ribben. Grote brandnetel en witte dovenetel groeien samen in groepen. uiteindelijk zal na mei de grote brandnetel de witte dovenetel verdringen.

dovenetel is eetbaar

De bladeren van de dovenetel zijn lekker in salades. De bloemen zijn eetbaar en vooral die van de paarse dovenetel zijn leuk in salades. De bloemen hebben een sterke honingsmaak omdat ze veel honing bevatten. Bij het plukken laten de bloemen makkelijk los.

verspreidingsgebied witte dovenetel

Dovenetel heeft een groot verspreidingsgebied welke Europa en Azie beslaat, en sinds de introductie ook in Noord-Amerika. In ons eigen land komt de dovenetel daar voor waar land braak heeft gelegen en in wegbermen.

De berm in april: 1 Witte dovenetel 2 bosviooltje of  bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana) 3 sleutelbloem 4 Grote muur 5 Zoete kers of kriek (Prunus avium) 6 gevlekte aronskelk (Arum maculatum) 7 Klaverzuring (Oxalis)  8 bosanemoon (Anemone nemorosa) 9 grote veldbies (Luzula sylvatica) 10 wilde narcis (Narcissus pseudonarcissus ) 11 wildemanskruid(pulsatilla vulgaris) 12 wilde kievitsbloem (frittularia) 13  Gulden sleutelbloem (Primula veris)3

bronnen, referenties:

1 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, limnephilus lunatus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel, rolklaver , vijverloper , Grote groene sabelsprinkaan, Zuidelijk spitskopje , kleine groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan , geringde roofwants, gewone oeverloper, ringslang, wolzwever , steekmug ,schaarse pantserwants , schuimbeestje , zwartbronzen zandbij boerenwormkruid, nagelkruid, blauwe lis, iris witte halvemaanszweefvlieg , witte moerbei , gewone wesp , voederwikke , pendelzweefvlieg , kleine kaardebol, bosanemoon, sterremuur, eenbes, lievevrouwebedstro, witte reus, gele plomp borago , smeerwortel , akker vergeet-mij-nietje , veldhondstong borago veldhondstong , witte dovenetel 2 Met dank voor de mooie foto: Loes zie ook: groot sterremuur, gewone goudwesp , witte dovenetel , wilde hyacint , gele iris , bijenwolf 3 Shell-guide-april 1960 advertising