troskalknetje

Het troskalknetje (Badhamia urtricularis) is een algemeen voorkomende gele slijmzwam welke leeft van dood hout (saprofyt) en de daarop levende kortszwammen. Deze slijmzwam is te vinden tussen dood hout en onder boomschors en is vaak in grote aantallen te vinden. Het verplaatst zich langzaam over het dode hout of over korstzwammen . In het najaar vormt het kleine gesteelde vruchtlichamen.

Troskalknetje welke over een korstmos heenschuift2

Het plasmodium van het troskalknetje

Het eigele plasmodium bestaat uit uiterst dun wijdmazig netwerk van gladde buizen. Deze zijn met kalk brokjes gevuld. Dit plasmodium verplaats zich langzaam over het dode hout. Liever dan dood hout zelf heeft het een voorkeur voor de  gele korstzwam (Stereum hirsutum) en het gewoon elfenbankje (Trametes versicolor of Polyporus versicolor). 

Het vruchtlichaam van het troskalknetje

In het najaar worden de vruchtlichamen gevormd welke een blauwe kleur hebben en omlaaghangen aan dunne breekbare stelen. Het is omgeven met een dun vliesje (peridium) welke inscheurt en de sporen komen dan vrij. De kleur van het vruchtlichaam wordt bleker naarmate de rijping vordert.

Beginnende rijping van de vruchtlichamen van het troskalknestje, ze hangen omlaag aan de onderzijde van dood hout.2
Rijpe vruchtlichamen van troskalknetje, het membraam wat de vruchtlichamen omhult (peridium) barst en de sporen verspreiden zich.2

sporen van het troskalknestje

De sporen zijn bruin of paars-bruin gekleurd en vormen een groepje van ongeveer 12 sporen welke ook telkens als deze groepjes vrijkomen. De sporen zijn 8 tot 12 µ groot.

1 de vruchtlichamen in trosjes bijeen, ieder omgeven door een vlies (peridium) 2 een dun kwetsbaar steeltje verbindt het vruchtlichaam met het plasmodium 3 het plasmodium bestaat uit platte dunne buizen. 4 waartussen kalkbolletjesvergroting 20x 5 de sporen zijn doorzichtig vergroting 600x 1
Slijmzwammen zijn erg gevarieerd :1,9 Leocapis fragilis 2 Metatrichia floriformis 3 Trichia varricosa 4 Ceratiomyxa fructiculosa 5 Cribraria cancellata 6 Karmijnrood netwatje (Arcyria denudata ) 7  Didymium clavus 8 Diachea leucopedia3

Slijmzwammen

Slijmzwammen  (Myxomycota) vormen een apart rijk naast het dierenrijk, het plantenrijk en het rijk van de zwammen. De naam is misleidend, ze zijn niet verwant aan zwammen. Slijmzwammen bestaan uit plasmodium: dit zijn grote hoeveelheden celkernen binnen een membraam. Er zijn dus geen afzondelijke cellen. Dit plasmodium kan bewegen, ze hebben een geheugen en kunnen ook beslissingen nemen. Ze reageren op hun omgeving. Ze voeden zich met bacterieen en met zwammen. de voorplanting is door sporevorming welke worden losgelaten nadat het plasmodium genoeg voedsel heeft op genomen. Plasmosdia kunnen lang zonder voedsel en water. Op deze website is ook heksenboter (Fuligo septica) en Karmijnrood netwatje (Arcyria denudata )te zien.

bronnen, referenties

1,3 afbeelding door Gulielma Lister (29-10-1860 tot 18-5-1949), die haar leven lang slijm zwammen (myxomycetes) bestudeerde. 1911, “A monograph of the Mycetozoa” ,2nd edition 1911 by Arthur and Gulielma Lister (vader en dochter). 2 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpixsponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, limnephilus lunatus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel, rolklaver , vijverloper , Grote groene sabelsprinkaan, Zuidelijk spitskopje , kleine groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan , geringde roofwants, gewone oeverloper, ringslang, wolzwever , steekmug ,schaarse pantserwants , schuimbeestje , zwartbronzen zandbij boerenwormkruid, nagelkruid, blauwe lis, iris witte halvemaanszweefvlieg , witte moerbei , gewone wesp , voederwikke , pendelzweefvlieg , kleine kaardebol, bosanemoon, sterremuur, eenbes, lievevrouwebedstro, witte reus, gele plomp borago , smeerwortel , akker vergeet-mij-nietje , veldhondstong borago , miersikkelwants, margriet , blaassilene wollige sneeuwbal, madelief, karmijnrood netwatje , gelderse roos, oregano , basterdzandloopkever, troskalknetje ,ruggezwemmer