margriet

De gewone of Wilde margriet is een vaste plant die in bermen en in schrale hooilanden groeit.. De margriet zaait zichzelf elk jaar uit maar kan ook vermeerdert worden door de pollen uit te steken en te scheuren.  Margriet doet het goed op kalkrijke voedselarme zandgronden, het liefste met wat leem erbij. Op voedselrijkere (klei)gronden wordt het verdrongen door concurerende onkruiden.

De bloem van de margriet bestaat uit een groot aantal kleine buisbloemen. Erom heen zijn witte straalbloemen, bedoeld om insecten te lokken. De stengel kan een halve meter lang zijn en is zelden gedeeld , wat margrieten tot ideale vaas bloemen maakt. 1
Een gewone pendelvlieg bezoekt de grote bloem van de Margriet. Margriet is niet goed in het aantrekken van veel insecten: het heeft weinig geur van zichzelf en die geur is ook niet echt aantrekkelijk. De centrale kern van de margrietbloem is aantrekkelijk voor bevruchters omdat daar geen predatoren zich kunnen verschuilen. Margriet is ook veilig omdat het in het zonlicht staat omdat het boven andere planten uit toornt. De helder witte bloembladen reflecteren ook uv straling welke bijen kunnen zien (de mens niet).

margriet in de vaas

Gewone margriet is een ideale snijbloem met een lange vaas tijd. De commerciële margriet is kleinere en vaak een hybride of kleiner blijvende cultivar.

tweede bloei van de margriet

Margriet kan ook nog voor een tweede keer bloeien, in het najaar. Die bloei is dan wel minder uitbundig. Voorwaarde is dat de margriet na de eerste bloei periode wordt teruggesnoeid.

margriet vermeerden

De goedkoopste manier van vermeerderen is de plant uitsteken en de kluit door twee te dlen (het scheuren), stekken kan ook. De commerciële variant zijn de bolletjes.

margriet in de tuin

Hiervoor worden vooral de grootbloemige cultivars gebruikt : de groep met de naam superbun levert de meest succesvolle cultivars. “maikonigin” hoort niet tot deze groep en heeft als voordeel dat het eerder bloeit , half mei. Deze plant levert ook de snijbloemen welke in de bloemenzaak staan in het voorjaar.

bronnen, referenties:

1 Met dank voor de mooie en opmerkelijk scherpe foto’s : euroblinkie, nederpix : sponsgaasvlieg, bruine gaasvliegegelkopmot, iris,  veldhondstong , smeerwortel, slakkenaaskever, oorworm, limnophilus rhombicus, limnephilus lunatus, watergentiaan, gestreepte kniptor , roodaarskniptor , akkerdistel , speerdistel, rolklaver , vijverloper , Grote groene sabelsprinkaan, Zuidelijk spitskopje , kleine groene sabelsprinkhaan, struiksprinkhaan , geringde roofwants, gewone oeverloper, ringslang, wolzwever , steekmug ,schaarse pantserwants , schuimbeestje , zwartbronzen zandbij boerenwormkruid, nagelkruid, blauwe lis, iris witte halvemaanszweefvlieg , witte moerbei , gewone wesp , voederwikke , pendelzweefvlieg , kleine kaardebol, bosanemoon, sterremuur, eenbes, lievevrouwebedstro, witte reus, gele plomp borago , smeerwortel , akker vergeet-mij-nietje , veldhondstong borago veldhondstong, miersikkelwants, margriet , blaassilene wollige sneeuwbal,