Drieteenstrandloper

De drieteenstrandloper is een klein vogeltje wat over het strand rent en daarbij de golven ontwijkt. Ze lopen op hun tenen , en missen de teen welke naar achter wijst. In Nederland en Vlaanderen is hij eigenlijk alleen bekend in het witte winterkleed, soms zijn er groepjes welke hun zomerkleed nog hebben, en deze worden dan voor andere vogels aangezien. De drieteen strandloper behoort tot de lange afstand trekvogels.

Vogels op het strand in de herfst : 1 aalscholver (Phalacrocorax carbo) 2 zilverplevier (Pluvialis squatarola) 3 Rosse Grutto (Limosa lapponica) 4 kanoetstrandloper (Calidris canutus) 5 Drieteenstrandloper (Calidris alba)

Voedsel drieteenstrandloper

Het belangrijkste voedsel zijn kreeftachtigen , welke met de conische bek uit het zeewater worden gevist. Kreeftachtigen zijn garnalen, havenpissebed, zeepissebed. Ook : ingegraven wormen en schelpen en dieren welke op het strand achterblijven, zoals scheermes.

trekgedag drieteenstrandloper

Drieteenstrandloper vliegt grote afstanden: ze broeden in het hoge noorden van Canada en Siberië, tijdens de zomer. Overwinteren gebeurd in Centraal afrika en Zuid-West Europa. De drieteenstrandloper foerageert op de weg van broed gebied naar overwinteringgebied, bijvoorbeeld op Vlaamse en Nederlandse stranden.

drieteenstrandloper is een steltloper

Steltlopers zijn vogelfamilies met lange poten, die in de buurt van water leven. Ze voeden zich met kreeftachtigen, visjes, slakken en wormen.Ze heben gespecialiseerde cellen in de bek om ingegraven dieren op te sporen.

1,2 drieteenstrandloper in zomer en winterkleed 3  kleine strandloper (Calidris minuta) 4 wulp (Numenius arquata) 2

bronnen, referenties:

1 Ladybird books: ‘What to Look For in Summer’ , afbeelding gemaakt door Tunnicliffe. Charles Frederick Tunnicliffe (1901-79) was een bekend en productief illustrator van dieren in hun natuurlijke omgeving. Bekijk voor meer van zulke afbeeldingen : muurnavel, tijm, wollige sneeuwbal, pinksterbloem, voederbiet, strandvlo, geel walstro, helmgras, suikerwier, drieteenstrandloper, bramen 2 Waadvogels Print door Allen W Seaby 1930