suikerbiet

Nederland is biezonder geschikt voor de teelt van suikerbiet, bedoeld voor de productie van kristalsuiker. Suikerbiet is niet eetbaar, de suikerbiet is biezonder hard.

suikerbiet zaaien

Het zaaien gebeurt in de lente

suikerbiet oogsten

In september wordt de suikerbiet geoogst.
Een hectare geeft zo’n 70 ton suikerbiet.
Er is zes ton bieten nodig voor het
produceren van een ton suiker.
De suikerbiet wordt gekopt, nadat het blad
is verwijderd. Dit gaat met een zogenaamde
zes rijige bietenrooier, welke dan zeer precies
over de bieten moet rijden. De bieten moeten
daarrom ook nauwkeurig op gelijke afstand in
rijen staan. Wanneer dit niet goed gebeurd
is gaat veel suikerbiet verloren.

suikerbiet blad

Bij het oogsten wordt het blad eerst verwijderd
met een zesrijige bietenrooier, daarna
wordt de biet met messen wordt gekopt.
bietenblad is goed koeienvoer, maar de productie
overtreft op dat moment verre de vraag.
Het meeste bietenblad wordt dan weer
ondergespit. Bietenblad wordt ook gezien
als toekomstige bron van biogas nadat het
gefermenteerd is.

suikerbieten campagne

Van midden september tot midden oktober is
de suikerbietencampagne. Op het einde van
de oogst moet de suiker naar de fabriek
worden gebracht. Dit levert veel overlast
op: files, de harde bieten rollen de straat
op, modder. De bieten moeten snel verwerkt
worden. Door slecht weer gaan bieten
achteruit in kwaliteit. Vroege vorst is
funest voor de bieten op het veld, maar
ook voor de opgeslagen bieten.

van suikerbiet tot suiker

Suikerbieten worden op het fabrieksterrein opgeslagen.
Ze worden vervolgens in reepjes gesneden welke met
water gekookt worden. De reepjes worden vervolgens
gescheiden van het suikerwater. Dit suikerwater wordt
verder gekookt tot het ingedikt is tot een dikke
bruine stroop, in die stroop begint al de kristalvorming
welke versneld wordt door er suikerkristallen
bij te voegen.Deze stroop wordt gecentrifugeerd,
waarna er kristalsuiker ontstaat.

suikerbiet afval

Suikerbieten welke verwerkt zijn vormen een enorme berg afval, en er wordt naarstig naar andere bestemmingen voor dat afval gezocht. Met name de grote hoeveelheid polymeren prikkelen de onderzoekers. Zo is het nu gelukt om flessen uit suikerbiet polymeren te produceren, er is al een fles op de markt welke voor 30% uit suikerbiet polymeren bestaat. Het grote probleem hierbij is dat de fles (natuurlijk) watervast moet zijn en constant van kwaliteit. Biogebaseerde grondstoffen vervangen aardolie en aardgas en spelen een steeds grotere rol.

VEM, voederbieten en mais

Vem is een maat voor energie welke een koe nodig heeft: Een koe gebruikt niet alle energie die in zijn voedsel zit. De standaard is gerst: 1 kilo gerst bevat 1000 VEM.
suikerbietenpulp 940
Mais 1100
Sojaschroot 1015
voederbiet 1050
Voederbieten leveren de grootste hoeveelheid VEM per hectare: ze worden goed verteerd, bevatten het makkelijk opneembare suiker, en weinig onverteeerbare stof (zoals lignine in gras en de stengels van mais). suikerbietenpulp begint schaars te worden: suikerbiet wordt minder verbouwd.

Ds waarde en voederbiet

De DS waarde is een maat voor de hoeveelheid suiker in de biet: hoe hoger de DS waarde des te meer suiker, des te meer energie. Ook is een hoge DS waarde een goed middel tegen bevriezing. (bevroren voederbieten mogen niet geoogst worden).

suikerbiet biodiesel

Het energie afval van de suikerbiet is een goede en commercieel verantwoorde grondstof voor de productie van biodiesel, In Wissington (G.B.) staat een biodieselfabriek welke volledig op suikerbietenafval draait.