grote zwarte smalboktor

De zwarte smalboktor op meidoorn in april.

De grote zwarte smalboktor (Leptura aethiops) is een veel voorkomende boktor welke een groot verspreidingsgebied heeft : de bossen vanEuropa , centraal Azie tot Japan. Het voedt zich met de nektar van de bloemen in die bossen. Het leeft twee jaar. Kan alleen verward worden met de kleine zwarte smalboktor , welke niet alleen kleiner is , maar ook een deels rood gekleurde onderbuik heeft.

De larven van de Grote zwarte smalboktor

De larven voeden zich met door schimmels gedeeltelijk verteerd hout in loof en dennenbossen.

boktorren of Cerambycidae

Boktorren behoren tot de orde van de kevers en hebben een langwerpig lichaam en dunne poten en vooral sprieten, welke langer zijn dan het lichaam. De sprieten bestaan uit 11 delen, deze sprieten kunnen alle kanten uitdraaien. De bovenkaak mondt uit in een scherpe tand.
De volwassen boktorren eten alleen nectar of stuifmeel of boomsappen, maar soms ook niets. Volwassen boktorren worden zelden ouder dan een maand.
De boktorlarven leven bijna allemaal van aangetast hout (dit heet xylofagie), ze doen lang over hun ontwikkeling, vaker langer dan een jaar, soms 10 jaar.
Boktorren zijn actieve dieren, waarbij de activiteit sterk van de temperatuur afhankelijk is. Ze vliegen veel , op zoek naar nectar en stuifmeel.