brokkelster

De brokkelster  (Ophiothrix fragilis) is een slangster welke zich met plankton voedt. Deze vangt het met de 5 lange vangarmen welke bezet zijn met minuscule vangarmpjes. Ze kunnen lokaal erg talrijk zijn, dat gebeurt dan met name als er een sterke stroming is. De brokkelster is schaars in dieper water (tot 100 meter). Brokkelster is langs de hele Atlantische kust te vinden , vooral in de onsdiepe delen , in Nederland vooral in Zeeland en in Vlaanderen bij de kust bij Frankrijk.

Stekelhuidigen van de noordzee.1
1a,b gewone zeester ( Asterias rubens), voorkant en van opzij.
2 gewone kamster (Astropecten irregularis).
3 gestekelde zonnester (Crossaster papposus of Solaster papposus)
4 de gewone brokkelster (Ophiothrix fragilis)
5 slangster (Ophiura albida)
6 Draadarmige slangster (Amphiura filiformis)
7 eetbare zeeappel (Echinus esculentus)
8 De kleine of gewone zeeappel (Psammechinus miliaris)
9 De Hartegel of zeeklit (Echinocardium cordatum)

hoge variabiliteit bij de brokkelster

Brokkelster is opmerkelijk variabel in zijn voorkomen, zo zijn de vangarmen in elke kleur, maar ook de centrale schijf komt in vele kleuren, 2

brokkelster is kwetsbaar

Brokkelster en andere slangsterren overleven de garnalenvisserij niet, achter het net is een eindeloos spoor van dode slangsterren.

De bijvangst aan boord van een garnalenkotter op de
waddenzee bestaat vooral uit (van links naar rechts):
1 zandspiering, 2 wijting, 3 strandkrab, 4 slangster brokkelsterzeester.
Andere veel gevangen dieren zijn : zeedonderpad, schol, tong, poon etc.

bronnen, referenties

2 Large-scale genetic patchiness among NE Atlantic populations of the brittle star Ophiothrix fragilis March 2009 Aquatic Biology 5(2):117-132