eendenkroos

Nieuwe bladeren van kikkerbeet staan onder een hoek boven het water , na verloop van tijd leggen zij zich op het wateroppervlak, en bedekken daarbij de grootste concurent: lemna minor of klein eendenkroos, de snelstgroeiende plant ter wereld. Onder eendenkroos verdwijnt langzaam de zuurstof uit het water en verzuurt de sloot langzaam : rotting haalt het laatste beetje zuurstof uit het water, de wereld onder een door eendenkroos bedekte sloot bevat weinig leven en heeft een beperkt zelfreinigend vermogen.

Eendenkroos (lemna) zijn kleine plantjes welke op stilstaand water drijven. Ze kunnen zich snel delen en in grote aantallen verduisteren ze het water. Eendenkroos staat in de belangstelling als alternatief veevoeder,

1 Witte waterlelie (Nymphaea alba) 2 Gele plomp (Nuphar luteum) 3 Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum) 4 Grof hoornblad (Ceratophyllum demersum) 5 Klein blaasjeskruid (Urticularia vulgaris) 6 Glanzig fonteinkruid (Potamogetem lucens) 7 puntkroos (Lemna trisulca) 8 Klein kroos (lemna minor) 9 lisdodde (Typhia latifolia)10 Gewoon watervorkje (Riccia fluitans) 11 breekbaar kransblad (Chara globularis of Chara fragilis) 12 Rivularia sp. purper bacterieen.1

eendenkroos soorten

1 klein kroos (Lemna minor) 2 Bultkroos (Lemna gibba) 3 veelwortelig eendekroos ( Spirodela polyrhiza of lemna Polyrhizia) 4 puntkroos ( Lemna trisulca) 2

soorten eendenkroos

Wortelloos eendenkroos (Wolffia arrhiza) er zijn geen worteltjes en de blaadjes zijn bol . Groeit in rustig en voedselrijk water. Er is veel onderzoek naar gedaan of dit plantje niet als veevoeder gebruikt kan worden. Een probleem is dat dit plantje ook veel verontreinigingen opnemen. Klein eendenkroos (Lemna minor) In groepjes van 5 bij elkaar, het blad is van boven groen, onderkant wit , de wortel eindigt in een verdikte punt. Veel waterdieren verbergen zich tussen Klein eendenkroos. Bultig eendenkroos met holle blaadjes. Veelwortelig kroos elk blaadje heeft meerdere worteltjes. Driekant kroos: roeit net onder het wateroppervlakte , het stekelbaarsje houdt zich graag schuil tussen de worteltjes.

Het eendenkroos-oerwoud

  Tussen de wortels van het eendekroos houden veel dieren zich schuil: salamanderlarven en kikkervisjes, veel insectenlarven , zoals die van de zwarte mug, Daphnia , diaptomus en cyclops schuilen hier. De larve van de witte mug is hier een jager, belangrijker is de hydra, welke ook grotere prooien durft te pakken. Zoals jonge visjes of kleinere prooien, zoals het pantoffeldiertje.

  De hydra beheerst de wereld tussen de wortels van Klein eendenkroos

  Eendenkroos overlast

  Eendenkroos wordt gauw een plaag in een vijver met vissen : het overvoeren is dan de schuldige, er zijn te veel voedingsstoffen in het water. Ook gevallen bladeren op de bodem of kunstmest (nitraten) zijn oorzaken van razendsnelle vermenigvuldiging. Zonlicht dringt niet meer door in het water en het waterleven verdwijnt doordat het zuurstofarm wordt en verzuurt. Verwijder eerst de bulk van de eendenkroos door met een stok op het water alle eendenkroos bij elkaar te vegen en met een schepnet op te verwijderen. Een hevel verwijdert dan het restant. Biologische bestrijding : Eenden en zwanen en vooral graskarpers, deze eten per dag hun eigen gewicht aan eendenkroos.

  eendenkroos als landbouwgewas

  Eendenkroos is opmerkelijk productief: het produceert 10x zoveel eiwit als soja of mais per hectare, en is het snelst groeiend gewas op aarde. Het verdringt andere planten. Eendenkroos groeit goed in brakwater. De groeisnelheid wordt vooral bepaald door de hoeveelheid nitraat in het water en de temperatuur. Eendenkroos is niet direct geschikt voor consumptie maar wel als vee en vis voeder: koe en kip en eend eten het graag. Eendenkroos , vooral het Grote eendenkroos neemt snel zware metaalionen op en is daarom niet geschikt voor consumptie. Een ander obstakel is dat het drogen van eendenkroos niet goed lukt. Maar inkuilen wel: koeien eten het daarna graag.

  eendenkroos als bijvoer

  Eendenkroos kan worden toegevoegd aan de drinkbakken van koe, kip eend etc, het eendenkroos blijft aanwezig en kan op deze manier gratis 1 procent aan het veevoeder bijdragen.

  bronnen, referenties:

  1 Lambert :Leben des Binnengewasser 1908, een schilderij van August Specht (1849-1923) 2 Anne Pratt Wooster “Flowering Plants, Grasses, Sedges and Ferns of Great Britain”. 1886