Het bezaantje

 Het bezaantje (Velella velella)

bezaantje of velella

Het bezaantje is een klein kwalachtig dier welke aan de oppervlakte van de oceanen drijft. Het voedt zich met plankton. Het bezaantje vormt grote scholen, het is diep blauw gekleurd en voorzien van een zeiltje.

de wind en het bezaantje

Door het zeiltje wordt het bezaantje door de wind voortgestuwd. Hierdoor komt het dat na een storm de stranden vol kunnen liggen met rottende bezaantjes. Een lange lijn dode dieren, deze kan langs de oostkust van de VS honderden kilometers lang zijn. Ook Ierland kent dit verschijnsel. 

Deze dieren leven aan de oppervlakte van de oceanen:
1 bezaantje (Velalla vellala) 2 bezaantje met vastgehechte eieren 3 bezaantje met eendemossels (Lepas fasciculatus) vastgehecht. 4 blauwe draak of zeezwaluw (glaucus Atlanticus) 5 halobates sp. 6 vrijdrijvende eendemossel: Dosima fascicularis 7 Paarse zeilslak ( Janthina janthina) 8 columbuskrab (Planes minutus)

vijanden van het bezaantje

Er zijn zeeslakken welke ongevoelig zijn voor netelcellengif.
De zwemmende paarsgekleurde zeeslak Janthina janthina voedt zich met portugees oorlogsschip en bezaantje.

Glaucus en het bezaantje

Glaucus atlanticus is immuun voor het gif van het bezaantje. Deze zeeslak voedt zich dan hiermeeen wordt dan zelf giftig. De larven van deze zeeslak zijn vaak in monsters van zooplankton terug te vinden.

“Schwimmpolypen” siphonophores1
1 bezaantje(Velella velella)
2 Portugees oorlogsschip (Physalia physalis)
blaasjeskwal (Physophora hydrostatica)
Stephalia corona
5 Chelophyes appendiculata

neuston en

Het neuston is de bovenste laag van de oceanen, en dit is sterk aan het veranderen door drijfvuil, met name plastic. Onmiskenbaar heeft deze plastic vervuiling een negatieve invloed op zeeleven en zeevogels. Maar er zijn ook dieren welke profiteren van de Garbage Patch: insecten leggen eieren op het drijfvuil. De purperen zeilslak komt veel voor tussen het plastic De kwal Porpita floreert in de plasticsoep. Er zijn heel veel vissen welke tussen het plastic een schuilplaats vinden. En dit gebeurd dan juist in gebieden welke ver van het land liggen, in de gebieden met windstilte gebieden (doldrums).

Rafters

Rafters zijn dieren welke vroeger zich aan drijvende stukken hout vasthechten maar tegenwoordig ook vastgehecht aan plastic te vinden zijn. De eendenmossel is zo een typisch rafter.

hydroidpoliepen (Hydrozoa)
mosdiertje
Veretillum cynomorium
figuurzaagje
Pteroeides griseum

2, 4 anemonen en koralen (Anthozoa) neptunusbeker orgelpijpkoraal
bloedkoraal

3 schijfkwallen (Scyphozoa)
Kompaskwal of Chrysaora hysoscella bloemkoolkwal of Rhizostoma Oorkwal of aurelia auritis kruiskwal

Siphonophorae
Portugees oorlogsschip of Physalia physalis
bezaantje of velella velella

6 ribkwallen of Ctenophora:
Venus gordel
zeedruif

bronnen,

1 Historical illustration, 19th Century, siphonophores