Groot akkerscherm

Groot akkerscherm (Ammi majus) is een eenjarig schermbloemige welke in vruchtbare kalrijke grond groeit en schaduw of in halfschaduw wil groeien. Groot akkerscherm is oorspronkelijk een plant uit het Middelandse zee gebied. Groot akkerscherm en fijn akkerscherm Groot akkerscherm en fijn akkerscherm zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, het meest onderscheidend zijn de bovenste bladeren van

Groot akkerscherm Lees verder »