groefwier

Pelvetia-gemeenschap (gemeenschap waarin Groefwier domineert)Zeldzame wieren: De Pelvetia-gemeenschap wordt als zeer zeldzaam langs de
Oosterschelde beschouwd. Er wordt verderop in dit rapport ook gekeken naar
mogelijkheden om deze soort te behouden.