grote gele kwikstaart of Motacilla cinerea

De grote gele kwikstaart

Dit is een opvallende vogel welke langs beken (sprengen) en de uiterwaarden te vinden  is, tegenwoordig zijn daar zuiveringsinstallaties bijgekomen . Deze vogel wipt met zijn lange dunne staart op en neer , en is daardoor eenvoudig te herkennen.

Grote gele kwikstaart man en vrouw, erboven de waterspreeuw en het roodborstje. Een afbeelding uit Brehm (1924) (5)

Grote gele kwikstaart herkennen

De Grote gele kwikstaart is makkelijk te herkennen aan de grote
op en neer gaande staart en de helder gele buik.  Het mannetje heeft een zwarte keel. In de winter is de vogel op de grijze rug lichter van kleur. De poten zijn lichtbruin , de gele kwikstaart heeft zwarte poten.

Grote gele kwikstaart en waterspreeuw.
Een afbeelding van Thorburn, 1925. (4)

Het voedsel van de grote gele kwikstaart

Deze vogels voeden zich met vooral Diptera (tweevleugeligen), met name vliegen en libellen, dus met insekten welke zich in de buurt van het water ophouden. Daarnaast voeden zij zich met waterinsekten en kreeftachtigen, zoals vlokreeft en zoetwater pissebed.  Uit onderzoek (2) is gebleken dat dit laatste maar een klein deel van de voedsel inname betreft , en de gele kwikstaart daarom niet een teruggang laat zien welke door waterverzuring wordt veroorzaakt. 

 

Grote gele kwikstaart nest

Het nest van de meeste Grote gele kwikstaarten komen tot
een , soms twee  broedsels per jaar, met 5 eieren gemiddeld. Van het leggen van het ei tot het uitvliegen van het jong duurt een maand,
daarvan  neemt het uitbroeden de helft van de tijd  in.
Grote gele kwikstaarten broeden in vrij kleine holtes,
zoals in nissen en spleten. Het gebrek aan geschikte plekken
voor nestbouw lijkt in Nederland de belangrijkste beperkende
factor te zijn.

 

Insectenetende vogels langs een beekje, bewerkt naar Tassenbuch aus Vogelbesstimmen , Dr Kurt Floericke, Stuttgart, 1920  1

1 Nachtegaal  (Luscinia megarhynchos)

2 spotvogel  (Hippolais icterina)

3 tuinfluiter (Sylvia borin)

4 paapje (Saxicola rubetra)

5, 6 zwartkopje man en vrouw (Sylvia atricapilla)

7 winterkoninkje(Troglodytes troglodytes)

8 De grote gele kwikstaart  (Motacilla cinerea)

9 gekraagde roodstaart man (Phoenicurus phoenicurus)

10 roodborstje (Erithacus rubecula)

11 Witte kwikstaart (Motacilla alba)

1 witte paardekastanje

2 braam

3 beuk

 

Waterspreeuw , grote kwikstaart en witte kwikstaart, een afbeelding van Lydekker. 6

Grote gele kwikstaart als  jaarvogel

Hoewel de Grote gele kwikstaart het hele jaar door in
Nederland verblijft zijn er ook vogels welke grote afstanden afleggen.
Onduidelijk is waarom zij dit doen. De vogel komt op elk continent voor behalve Antartica , en van boven de Poolcircel tot in tropisch Afrika; wereldwijd is populatie stabiel (3)
In Vlaanderen en Nederland, neemt de populatie sterk toe, dankzij de aanleg van sprengen (Veluwe) en vooral door de uitbreiding van het aantal waterzuiveringsinstallaties .

 

bronnen:

1 Bekijk hier meer illustraties van Tassenbuch aus Vogelbesstimmen , Dr Kurt Floericke, Stuttgart, 1920.

2  the influence of stream acidification and riparian land use on the feeding ecology of Grey Wagtails Motacilla cinerea in Wales S. J. ORMEROD, STEPHANIE J. TYLER  

3  Data Zone

4  Archibald Thorburn ( 1860 –  1935 )Hascombe Surrey, een Schotse aquarelist. Hij werd bekend om de mooie afbeeldingen
van vooral vogels tegen een dramatische achtergrond.
Een bekend werk van hem is: Eggs from Familiar Wild Birds. bekijk: :kwartelkoning of spriet
koolmees
koperwiek
bosmuis
kleine plevier
strandplevier
krombekstrandloper
Grote gele kwikstaart
waterhoen

5 Alfred Edmund Brehm (1829 –  1884) was een Duitse bioloog welke enkele mooie boeken heeft geschreven over de dierenwereld. Bekend zijn: Het Leven der Dieren en Brehms Tierleben/ Bekijk:

slangen
wantsen
slakken
eekhoorn
egel
degenkrab
zilvermeeuw
zeekat
kabeljauw
vink en distelvink
salamanders
nachtvlinders
wolzwever, aardhommel
zijdevlinder
salamanders
infusoria 
poliep of hydra
Portugees oorlogsschip
raderdiertjes of rotiferia
muurhagedis
mosselkreeftje
schorpioenvlieg
spiraalkokerworm
passiflora

6 Richard Lydekker ( 1849- 1915) was een
Engelse illustrator, bioloog en reisde graag en veel.
op deze website zijn te vinden:
zwarte rat
dwergmuis
muurhagedis
“zomer “
grote gele kwikstaart
bosmuis
veldmuis
rode poon