margriet

De gewone of Wilde margriet is een vaste plant die in bermen en in schrale hooilanden groeit.. De margriet zaait zichzelf elk jaar uit maar kan ook vermeerdert worden door de pollen uit te steken en te scheuren.  Margriet doet het goed op kalkrijke voedselarme zandgronden, het liefste met wat leem erbij. Op voedselrijkere (klei)gronden

margriet Lees verder »